Overskudd: 452,9 millioner kroner

Holmøy Holding Invest hadde et overskudd før skatt på 452,9 millioner kroner i fjor.
Sortland

En stor del av fortjenesten stammer fra oppdrettsselskapet Eidsfjord Sjøfarm, som hadde en omsetning på nær 802 millioner kroner (798 i 2017).