Disse kommunene bruker mest og minst på kultur

Sortland kommune bruker mest penger til kultur av kommunene i Vesterålen og Lødingen.

Hadsel bruker minst penger på kultur i Vesterålen, påstår statistikken fra SSB.  Foto: Pressefoto

Sortland

Det viser en fersk SSB-oppdatering, som baserer seg på kommunenes egen innrapportering til Kostra.

I fjor brukte Sortland 3.351 kroner per innbygger. Hadsel bruker minst. I fjor brukte Hadsel 1.487 kroner per innbygger.

Tallene baserer seg på netto driftsutgifter.

Lødingen brukte i fjor 2.753 kroner per innbygger, Bø brukte 1.936 kroner, Øksnes hadde en kostnad på 1,907 og Andøy brukte 1.790 kroner per innbygger.

Lødingen kommune har hatt den friskeste økningen i kostnadene. Fra 2015 til 2018 steg netto driftsutgifter til kultursektoren med nær 85 prosent. Hadsel har hatt størst tilbakegang. Kostnadene har falt med 23,6 prosent.

Bø har også hatt frisk vekst, 60 prosent nøyaktig.

Sortland brukte i fjor 5,1 prosent av kommunenes samlede netto driftsutgifter til kultur. Hadsel brukte 2,2 prosent.

I Lødingen økte pengebruken målt i netto driftsutgifter fra 2,1 til 3,1 prosent fra 2015 til 2018. Det er en vekst på 47 prosent. Hadsel falt fra 3,4 til 2,2 prosent, som er et fall på 35 prosent.