Slapp fengsel på grunn av sommel hos påtalemyndigheten

En vesteråling i 30-årsalderen er dømt til 45 dager betinget fengsel og må betale en bot på 20.000 kroner.
Sortland

I tillegg må mannen betale 1.400 kroner i erstatning til en Rema-forretning. Vedkommende får heller ikke lov til å kjøre bil i fire år, og mannen må også betale 1.000 kroner i saksomkostninger.

Mannen stod tiltalt for Vesterålen tingrett for en rekke forhold. I 2018 skal vedkommende ha kjørt bil i ruspåvirket stand og uten gyldig førerkort.

Samme år skal han ha opptrådt truende overfor en utleier og skal ha kommet med trusler som var egnet til å utløse frykt.

I en tilleggstiltale ble det hevdet at han hadde lurt en forretning til å betale ut penger han ikke hadde krav på å få samt tyveri av indrefilet for 840 kroner.

Mannen ble dømt for ruskjøringen. Promillen ble anslått å være mellom 0,6 og 0,8.. Retten dømte han for 0,7. Mannen ble også dømt for brudd på legemiddelloven fordi rusen var fremkalt av narkotiske stoffer.

Mannen nektet imidlertid for å ha kjørt bil uten gyldig førerkort. Han ble ikke hørt av retten, som viste til at han mistet «lappen» i 2009 og ikke har tatt ny førerprøve etter dette.

Mannen viste til at han hadde fått førerkortet tilsendt i posten, men at han ikke la merke til om det var klippet hull i det returnerte førerkortet.

– Retten oppfatter tiltaltes forklaring som tvilsom, både på det punktet om at førerkortet ble returnert og at han trodde at han hadde gyldig førerkort. Det hjalp heller ikke på at bilkjøringen skjedde i en bil som ble prøvekjørt, og at tiltalte hadde oppgitt navnet på en annen person.

Han ble derimot frifunnet for trusler fordi det var stor forskjell mellom det fornærmede forklarte til politiet og det som ble forklart i retten. Derfor kom retten til at de var for usikre til at 30-åringen kunne dømmes.

Tiltalte erkjente også skyld for tyveri og for å ha lurt en forretning.

Mannen fikk strafferabatt på grunn av at påtalemyndigheten har somlet med saken. Han skulle egentlig vært dømt til ubetinget fengsel.

– Slik saken er opplyst mener retten at saksbehandlingstiden ikke er forsvarlig, og at det ikke finnes en begrunnet årsak fra påtalemyndighetens side for dette, skriver tingretten.

De viser dessuten til at mannen har vært på rehabilitering for sine rusproblemer og at han nå synes å være på bedringens vei.

Betinget fengsel og bot ga nok preventiv effekt, mente domstolen i denne saken.