LOs sommerpatrulje er i Vesterålen:

– Flere arbeidsgivere driver ren rovdrift på ungdommer

I disse dager reiser LOs sommerpatrulje rundt i Norge for å sjekke ut arbeidsforholdene til ungdom i sommerjobb. Onsdag var patruljen på Sortland.

Sortland

Ungdomssekretær Stine Kvarsnes i LO Nordland sier til VOL at cirka halvparten av ungdommene de var i samtaler med, ikke visste hva et verneombud gjør. Patruljen fant også ungdom som ikke hadde arbeidskontrakt og lønnsslipp. Andre ungdommer rapporterte feil ved utbetaling av feriepenger. Samlet sier Kvarsnes at patruljen ikke fant så mye under sitt besøk på Sortland.

I videointervjuet forteller hun mer, men mer generelt om LO-patruljen.