Sortland SV klar med partiprogrammet:

– Folk skal kunne bade i Sortlandssundet

Lørdag presenterte Sortland SV sitt rykende ferske partiprogram, uten de store overraskelsene, men med et klart fokus på rettferdig fordeling og et bedre miljø for innbyggerne i kommunen.
Sortland

– Vi ser fortsatt at kommunen slipper urenset kloakk i Sortlandssundet rett utenfor sentrum. Det må vi gjøre noe med. Vi mener at folk skal kunne ta seg et bad i sjøen utenfor. Det sier ordførerkandidat for SV i Sortland, Christian Torset, når vi møter ham sammen med partiveteran Jørunn Adeleid Drevland ved partiets stand på Sortland Torg lørdag.

Selv om bading i Sortlandssundet ikke er et konkret punkt i partiprogrammet for Sortland SV, er det likevel en tydelig beskjed om at partiet ikke er fornøyd med miljøsatsingen i kommunen.

Bysykler

– På miljøsiden ønsker vi blant annet at Sortland kommune skal satse på miljøriktige bysykler. Vi har sett eksempler på at det er mulig å kjøpe inn om lag 50 sykler til en kostnad på under én million kroner. Hovedsaken er å få til et bedre klima i sentrum, rundt torget og parken. Vi må finne gode forslag som kan knytte sammen nord og sør på Sortland. sier SVs ordførerkandidat Christian Torset til VOL.

På den måten vil SV gjøre sentrum i Vesterålens største by triveligere for folk flest.

– SV mener at folk bør gå og sykle mer enn vi gjør i dag. Bilen bør ut av sentrum. Ikke med tvang, men slik at folk selv kan velge å parkere utenfor bykjernen og gå i sentrum. Poenget er å tilrettelegge for gode miljøvalg. Samtidig ser vi at Sortland har bygd igjen mot Sortlandssundet. Det ønsker vi å gjøre noe med, sier Torset, som vil gi Sortlandssundet tilbake til folket og legge til rette for at folk skal kunne velge miljø.

Klimaregnskap

Christian Torset og Jørunn Adeleid Drevland sier til velgerne i Sortland at de også ønsker et klimaregnskap for Sortland kommune. Det må utredes slik at politikerne får klar informasjon om hvor kommunen kan sette inn tiltak for et bedre lokalt miljø.

– I dag er det ingen systematikk som forteller hvor miljøutfordringene i kommunen ligger, sier Torset, som minner om at alle klimautslipp skjer lokalt.

– De lokale klimakuttene kan komme gjennom å satse på blant annet bysykler. Kommunen kan videre satse på flere elbiler i egen stall. Kommunen bør dessuten sette krav og jobbe mot utslipp fra anleggsmaskiner. Det kan kommunen sette som krav i anbudene. Det ville vært flott om vi slipper dieselbiler på anleggsplassene, sier SVs ordførerkandidat til VOL.

Skolemat

SV i Sortland ønsker at kommunen skal innføre obligatorisk skolemat for alle skoler i kommunen, hver dag, men ser ikke for seg at lærere skal ha noen rolle i det.

– Vi trenger ingen prøveperiode for et slikt opplegg. Tusenvis av år har vist at alle må ha mat hver dag. For de som har vanskelige hjemmeforhold kan det være at de er uten skolemat eller har næringsfattig mat. Dette er et spørsmål om god folkehelse. Rett mat gir rett nivå av blodsukker, og rett konsentrasjon i skolesituasjonen, sier Christian Torset, som vil overlate til skolene å stå for det praktiske arbeidet. Han mener at lærerne skal undervise, og derfor ikke ha noen rolle i spørsmålet om skolemat.

På spørsmål fra VOL om hvorvidt han forventer å få støtte fra Arbeiderpartiet i Sortland kommunestyre i spørsmålet om skolemat, viser han til at Arbeiderpartiet sentralt er for skolemat og at Ap i Sortland er for skolemat én dag i uka.

– Det er en begynnelse at Ap lokalt også ønsker skolemat, så får vi ta saken videre derfra, sier han.

Skolestruktur

Når det gjelder den framtidige skolestrukturen i Sortland, mener SV at de fleste skolene i distriktene skal bestå. Det er til forskjell fra andre partier i Sortland, som ønsker mer sentralisering innad i kommunen.

– SV har tatt stilling, og vi ønsker å beholde distriktsskolene, sier han. Av programmet går det fram at SV i Sortland vil ha en ny barneskole i Sortland sentrum, som skal erstatte Sortland barneskole.

SV vil beholde Lamarka, men overføre ungdomstrinnet fra Holmstad skole til Sortland ungdomsskole. De ønsker at elevene ved Holand skole overføres til Lamarka.

– Barnetrinnet ved Holmstad skole opprettholdes. Strand skole opprettholdes. Sigerfjord skole opprettholdes, ser vi av partiprogrammet. Det samme gjelder Maurnes skole.

På spørsmål fra VOL om ikke det ville være fornuftig å sentralisere de mange skolene rundt omkring, svarer partiveteran Jørunn Adeleid Drevland at SV ikke er enige i slike betraktinger.

– Mange av bygdene i Sortland har mange nok innbyggere til å ha egen skole, sier Drevland til VOL, og får raskt støtte fra ordførerkandidaten som understreker at skolene raskt minster oversikten dersom skolene blir for store.

– Det må være en viss størrelse på skolene, men dersom det blir mer enn 350 til 400 elever, klarer ikke skolene å holde oversikten. Større skoler har en tendens til å skape undergrupper i skolen, sier han, og understreker at SV har tro på bygdeskolene i Sortland.

– Samtidig hevdes det at sentrale skoler har bedre resultater enn småskoler. Hva mener SV om det?

– Det er skummelt å hevde at de store skolene er best, sier Christian Torset i en kommentar til VOL. Han minner om at viktige fordeler fort forsvinner når skolene sentraliseres.

– Den korte skoleveien forsvinner. Den trygge oppveksten blir truet. Samtidig er den lokale aktiviteten stor og det er stor tilhørighet i lokalsamfunnet.