– Nå må noe skje med tollstasjonen på Bjørnfjell

Salgssjef hos Myre Fiskemottak, Trine Knudsen gav et krystallklart innspill til Ine Eriksen Søreide (H). – Tollstasjonen på Bjørnfjell må ha bedre bemanning, for slik det er i dag er den til ulempe for fiskerinæringa, sier hun.
Sortland

Knudsen er salgssjef på det som er det største norske kommersielle fiskemottaket, Myre fiskemottak. Hit leveres 25.000 tonn fisk årlig, og 80 prosent av dette leveres i sesong.

– Vi har da hundre forskjellige båter som leverer til oss, alt fra enmannssjarker til snurrevad. 250.000-300.000 kilo fisk passerer anlegget på et døgn. På de argeste dagene er vi oppe i 400 tonn, sier hun.

Det er veldig mye fisk, som skal håndteres og pakkes før den sendes til Europa, USA og Østen.

– Glad vi ikke holdt pusten

– Vi er helt avhengig av utenlandsk arbeidskraft, og i vinter har vi losjert 350 ansatte og alle har jobbet hos oss, i tillegg til de vi har som er fast ansatte. Vi er fullstendig avhengig av den utenlandske arbeidskraften, vi kunne ikke drifte som vi gjør uten den, sier Knudsen, som gav innspill på at arbeidet med EØS-avtalen er viktig.

– Vi er veldig glade for at dere fortsetter og har fokus på det viktige arbeidet med EØS-avtalen, sier hun.

Fra Myre eksporteres 1,5 millioner torsketunger til Spania, spanjolene får ikke nok av delikatessen. Men fisken må på hjul over grensa og gjennom nord-Sverige for å nå markedet.

– Vi har hatt ei hel rekke av fiskeriministre og andre politikere på besøk hos oss, og alle har de sagt at de skal få bedret åpningstiden på tollstasjonen på Bjørnfjell. Jeg er glad vi ikke har holdt pusten, sier hun, og slår fast at ingenting har skjedd.

Kjører med tomfrakt

Den reduserte åpningstiden til tollstasjonen er ei mare som rir hele fiskerinæringa.

– Hvis en trailer ikke rekker åpningstida på tollstasjonen blir han stående til stasjonen er bemannet igjen. Det gir ett døgns forsinkelse, reklamasjoner og fører til uvettig kjøring, sier hun.

– Å stenge grensa til Svinesund skjærtorsdag er utenkelig, påpeker hun retorisk.

Også for miljøet, er det ulemper slik tollstasjonen er bemannet.

– Vi får trailere som må kjøre av gårde med 12 tonn fisk, når de har plass til 20 tonn. Åtte tonn med tomfrakt, det er alt annet enn miljøvennlig. Men man har ikke noe valg, fordi man må rekke åpningstida. Det må gå an å få en bedre bemanning, fordi dette rammer hele fiskerinæringa, sier hun.

Nord-Norge banen må komme

Ine Eriksen Søreide sier at man ikke kan se for seg døgnbemanning på alle tollstasjoner, men lovet å ta innspillet med seg.

– Å få sendt fisken med tog fra Narvik og via Sverige er vanskelig, der er kapasiteten sprengt, og det er ofte avsporing og forsinkelser på grunn av gammelt materiell. En Nord-Norgebane med tog som vi kan koble til det svenske tognettet, og også gjerne videre østover fra Kirkenes må på plass, sier Knudsen.

– Og det toget bør skje aller helst med en gang, sier hun.  

Hun viser til at togtransport av fisk gir langt mer miljøvennlig og trygg transport enn trailere.

– Vi er avhengig av de utenlandske vogntogene. Men det må ikke være slik at ansvaret for disse transportørene skal pålegges fiskerinæringa. Den kontrollvirksomheten av disse vogntogene må skje allerede ved grensekryssingen, og det på en god og forsvarlig måte.

– Det er for sent å gjøre en kontroll når vogntoget har parkert på Myre, for den har hatt anledning til å sakse ganske mange ganske før den kom fram dit, sier hun.

Containerhavn

Et annet tiltak som ville komme fiskerinæringa i distriktet til gode er en containerhavn av internasjonalt format.

– Å kunne fått sendt ut den fisken vi produserer med båt hadde vært fantastisk og gi en betydelig miljøgevinst. Vi trenger rett og slett en bedre måte å få fraktet ut den reine, ferske og bærekraftige fisken, sier hun.

Ine Eriksen Søreide og Marthe Hov Jacobsen som er Høyres ordførerkandidat i Sortland.   Foto: Tone M. Sørensen

 

Fra ordfører Tove Mette Bjørkmo kom det innspill på der må omorganiseres i politiet, slik at håndtering av arbeidstillatelser kan skje på Sortland.

– Etter at politireformen trådte i kraft skjer alt dette i Svolvær. Og all utenlandsk arbeidskraft som skal jobbe i Vesterålen, må reise dit for å få stemplet papirene sine. Dette er en stor ulempe, og forferdelig tungvint for de som det gjelder, påpeker Bjørkmo.