Stor skogbrannfare i hele fylket:

– Det er knusktørt i marka. For all del ikke fyr opp bål

Beredskapssjef i Sortland brann og redning, Eirik Nielsen har ei soleklar oppfordring til det brede lag i befolkningen: – La for all del være å fyre opp bål slik forholdene er i marka nå, sier han.

Gode råd til befolkningen er en viktig del av det forebyggende arbeidet. Beredskapssjef i Sortland brann og redning oppforder alle til å respektere bålforbudet, nå som det er ekstremt tørt i terrenget.   Foto: Tord Viken

Sortland

Meteorologisk institutt melder om lokal, stor brannfare i Nordland fylke. Tidligere har kun Helgeland hatt stor skogbrannfare, men dette er nå oppjustert til å gjelde for hele fylket, som ligger på orange farenivå.

Dette er på grunn av høye temperaturer og mangel på nedbør over lengre tid, sier vakthavende meteorolog Ragnhild Norhagen til NRK Nordland.

– Det er absolutt på sin plass å følge ekstra med. Slik det er nå skal det veldig lite til for å starte en brann. Parolen er at folk skal ikke fyre med åpen ild i marka slik det er nå. Det er noe man bare skal la være, sier beredskapssjef Eirik Nielsen.

Pass på engangsgrillen

Sortland brann og redning setter ikke ekstra beredskap, selv om farenivået når det gjelder skogbrann er oppjustert.

Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

– Henstillinga til folk er soleklar, la vær å fyre på bål. Det har ikke vært regnvær i så godt som hele sommer og alt er knusktørt. Selv over myrene der det før var vått, kan du nå gå tørrskodd over med sandaler på føttene, sier han.

Nielsen ber også folk vise aktsomhet med bruk av engangsgriller.

– De er lette å ty til, men man skal ta dem med hjem igjen. Og de må stilles opp på en slik måte at det ikke blir til fare for terrenget, hverken under grilling eller etter. Al av varmekilder og åpen ild, la det være, sier Nielsen, som håper det snart vil komme nedbør for å bedre forholdene.

– Ta med kaffen på termos

– Javisst er det trivelig å ha et lite bål og en kaffekjele stående. Men slik forholden eer nmå anbefaler vi heller at folk tar med kaffe på termos. Og vent med å grille pølser på bål til forholdene er bedre, sier Nielsen.


Dette må du vite om det generelle bålforbudet

Åpen ild i skog og mark er forbudt fra 15. april til 15. september. 

Det generelle bålforbudet i denne perioden gjør det forbudt å tenne opp bål og grill i, eller i nærheten av, skog og annen utmark. Stranden vil som oftest bli regnet som utmark og vil da være omfattet av det generelle bålforbudet.

Brannvesenet kan likevel gi tillatelse til å tenne bål hvis du søker om det. 

Selv om det er et generelt bålforbud har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. Husk likevel at det skal svært mye nedbør til for at det opplagt ikke kan føre til brann.

Du kan bli strafferettslig ansvarlig hvis du forårsaker en brann under forhold som tilseier at du ikke burde ha gjort opp ild. 

Du kan grille i egen hage. 

Hvis du skal grille i på områder som er langt unna skog og utmark, for eksempel i hager eller på tilrettelagte grill- og bålplasser i parker, gjelder den alminnelige aktsomhetsplikten.

Det vil si at du må være forsiktig, ansvarsfull, og at bålet må være fullstendig slokket før du forlater stedet. Hvis du bruker engangsgrill, må du huske å vurdere brannfaren mot underlaget. Under engangsgrillen blir det varmt og underlaget kan fort ta fyr eller bli skadet av varmen. Sett aldri grillen direkte på bakken.


– Det er et generelt forbud mot å fyre opp bål og ha åpen ild fram til 15. september. Det skal vi respektere, ihvertfall slik forholdene er nå, sier han og sender dermed oppfordringen ut til det brede lag i befolkningen.

I fjor ble det registrert mer enn 2000 gress- og skogbranner i Norge.