Sortland Arbeiderparti om mulig nedleggelse av Vesterålen tingrett:

– Vil ha store negative ringvirkninger

Stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal lover å kjempe mot en nedleggelse av Vesterålen tingrett.

Sortland

I oktober skal domstoladministrasjonen legge frem sin rapport og nytt forslag til tingrettsstruktur i Norge. Vesterålen tingrett kan havne på kuttlista, noe som Sortland Arbeiderparti, Advokatforenigen, Fylkesordføreren i Nordland og stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal, mener vil ha store negative ringvirkninger.


 

Torsdag morgen møttes blant annet Sortland Arbeiderparti, Advokatforeningen, Åsunn Lyngedal og Fylkesordfører Sonja Alice Steen for å diskutere dette.

– En nedleggelse av Vesterålen tingrett vil ha store negative ringvirkninger for Vesterålen, sa ordfører Tove Mette Bjørkmo (AP).

Fra venstre: Åsunn Lyngedal, stortingsrepresentant for Nordland Arbeiderparti og medlem i finanskomiteen, Hanne Skare, advokat og styremedlem i Advokatforeningen for Midtre- Hålogaland, sortlandsordfører Tove Mette Bjørkmo, Ronald Steen, leder for driftsutvalget i Sortland kommune, Svein Robert Vestå fra Sortland Arbeiderparti, Sonja Alice Steen, Fylkesordfører i Nordland (AP) og Sandra Tønne fra listekandidat til fylkestinget.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

 

Dette var også Hanne Skare, styremedlem i Advokatforeningen for Midtre Hålogaland enig i.

– Vi er veldig bekymret og urolig for det som nå skjer. Domstolen utgjør et kjempeviktig tannhjul i justissektoren. Tar man bort domstolen vil det få dramatiske konsekvenser for politi og påtalemyndigheten, sier Skare.


Stortingsrepresentanter vil ha utsettelse:

– Frykter nedleggelse av tingretten på Sortland

– Dersom det ikke lokalt tas til orde for å beholde tingretten, frykter jeg at Vesterålen tingrett på Sortland kan bli lagt ned og at det bare blir tingretter igjen i de store byene.

 

Sist tingrettsstruktur ble behandlet i 2016, sto også Vesterålen tingrett i fare for å bli lagt ned. Den gang ble tingretten reddet av justiskomiteen på Stortinget.

Se hva politikerne tenker om en mulig nedleggelse av Vesterålen tingrett nå i videoen over.