Har klaget til Fylkesmannen i Nordland:

Sortlending forbannet på «takk for sist»-gebyr på 36.000 kroner

– Jeg mener at det har gått prestisje i administrasjonen og at det var en «takk for sist» å ilegge tilleggsgebyr på kr 36.000,‐.

Penger, sedler, mynter. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix 

– Dersom jeg ikke hadde klaget ville det urettmessig bli krevd et betydelig høyere gebyr enn jeg etter retten skulle hatt.

Sortlending klager til Fylkesmannen
Sortland

Det sier mannen i Sortland som har tatt opp saken med Fylkesmannen i Nordland. Fylkesmannen har nektet å behandle klagesaken fra kommunen, fordi de ikke er fornøyd med saksbehandlingen i Sortland.