Bø, Sortland og Øksnes må dele oppdrettspengene annerledes

Regjeringen har sendt et forslag på høring, som kan endre pengestrømmen fra havbruksfondet til kommunene.

Oppdrettsanlegg.  Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix

Sortland

Forslaget berører Bø, Øksnes og Sortland. Oppdrettskommunene får penger fra havbruksfondet etter hvor mange oppdrettslokaliteter det er i en kommune. Dersom en oppdrettslokalitet krysser kommunegrensene, er det bare en av kommunene som får penger.

Dette vil regjeringen endre slik at kommunene får penger etter hvor stor andel av lokaliteten som ligger i deres kommune.

For Vesterålen er det tre kommuner som kan få endring. Lokaliteten Toften ligger 99 prosent i Øksnes og 1 prosent i Sortland. Lokaliteten Hellfjorden ligger 65 prosent i Bø og 35 prosent i Sortland.