Kaster seg inn i valgkampen for å berge grendeskolene i Sortland

Sp-er i medvind i nord, og partileder Trygve Slagsvold Vedum kommer fredag til Sortland. Da blir skolestruktur satt på dagsordenen til gangs.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kommer til Sortland for å diskutere skolestrukturen. Sortland Sp går til valg på å reverse skolevedtaket. Partiet vil ikke legge ned grendeskoler. 

Sortland

Skolene er igjen blitt en het potet i valgkampen i Sortland. Senterpartiet tar skolestruktur opp som det viktigste i valgkampen, og vil gjøre om på beslutningen om å legge ned grendeskolene hvis de kommer til makt i kommunen.

Særlig rundt grendeskolene på Maurnes og Sigerfjord har engasjementet vært sterkt for å beholde skolene. Når Trygve Slagsvold Vedum kommer til blåbyen fredag 23. august blir det åpent møte i Sigerfjord om skolestruktur i Sortland.

–Det er det viktigste temaet i dette valget – en skole nærfolk – skriver Sortland Senterparti.

– Trygve har kjempet for sin nærskole og har tydelige meninger om hva en god skole nært barna er og betyr, skriver partiet.

Einar Kristiansen i Sortland Sp forteller at når Sp-lederen kommer skal det også bli snakk om trafikksikkerhet, og det som i årevis har vært en flaskehals, nemlig Sortlandsbrua.

–Vi skal ta med oss Trygve Slagsvold Vedum opp på Sortlandsbrua for å snakke om dette med trafikksikkerhet, i forhold til at her fortsatt mangler en gangsti over brua, sier han.

Kristiansen tilføyer at det er ikke slik at man tror Sp-lederen vil ha penger å by på, men at det er en viktig sak for kommunen.

–Vi har fått tips fra regionveisjef Torbjørn Naimak om at det skal finnes såkalte «sekkeposter» i Nasjonal Transportplan, og at prosjektet med gangvei ikke er større enn at det muligens kan finansieres via en slik sekkepost. Uansett er det en viktig sak for oss å løfte opp, sier Kristiansen.

Han utdyper:

–Slik det er i dag må det være en skrekkopplevelse å krysse brua for hver trailer som kjører forbi, sier han og viser til at brua dermed blir flaskehalsen som avdeler Sortlands befolkning på Hinnøya og Langøya, med mindre man kjører bil. I et folkehelseperspektiv er dermed gangvei over brua også viktig.

Sortland Senterparti har tatt et standpunkt på at de vil se på skolesaken på nytt, selv om den nye skolestrukturen er vedtatt i kommunestyret.

Og han håper folk møter mannsterke opp til Åpent møte i Sigerfjord. 
–Vi går til valg på at vi vil løfte saken om skolestruktur og se på den på nytt om vi vinner valget, slår Einar Kristiansen fast.