Mest glede på Sortland, mest sorg i Andøy

Folketallet i Vesterålen og Lødingen steg med 0,2 prosent i andre kvartal.

Det er fortsatt mange andværinger, men det blir stadig færre.  Foto: Arkivfoto

Sortland

Hadsel og Sortland har den største veksten, mens Andøy har den største tilbakegangen.

Det bodde 32.490 mennesker i Vesterålen og Lødingen ved inngangen til andre kvartal. Ved utgangen bodde det 32.554 mennesker. Det er en samlet vekst på 64 personer.

Hadsel har den største veksten med 42 personer. Det tilsvarer en økning på en halv prosent i kvartalet.

Hele veksten kommer som følge av tilflytting og innvandring. Hadsel hadde nemlig et fødselsunderskudd på fem personer i kvartalet.

Sortland og Andøy var for øvrig de to eneste kommunene som hadde fødselsoverskudd. Sortland hadde seks og Andøy hadde to. Fødselsoverskuddet måles ved antallet fødte minus antallet døde i kvartalet. Andøy hadde størst nedgang i utflytting, som også måler nettoeffekten av inn- og utvandring. I alt forsvant 20 andværinger på denne måten.

Samlet hadde Vesterålen og Lødingen et fødselsunderskudd på 14. Det er dermed tilflytterne og innvandrerne som sørger for befolkningsvekst. I andre kvartal var nettoeffekten 78 personer.

InngangFødselsoverskuddInn/utflyttingFolkevekstUtgang% endring
Kommune2019K22019K22019K22019K22019K22019 K2
Lødingen2 062014142 0760,7
Hadsel8 079-547428 1210,5
2 607-96-32 604-0,1
Øksnes4 437-83-54 432-0,1
Sortland10 5576283410 5910,3
Andøy4 7482-20-184 730-0,4
Totalt32 490-14786432 5540,2

Folketallsendringen per 30. juni er særdeles viktig for kommunene. Det er nemlig ved denne datoen statstilskuddet for neste år fastsettes.

Folketallsutviklingen for det siste året gir mest glede på Sortland og mest sorg i Andøy. Sortland har økt folketallet med 118 personer siden andre kvartal i fjor, mens Andøy er blitt 96 færre. Det kommer til å gi utslag når statstilskuddet fra staten skal fastsettes for neste år. Sortland får 5,9 millioner mer som følge av økt folketall.

Også Bø og Øksnes risikerer å tape penger. Øksnes har blitt 79 færre innbyggere det siste året og Bø har blitt 25 færre.