– Byen vokser på begge sider av brua, vi må få gangvei

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kan ikke love støtte til en gang- og sykkelvei over Sortlandsbrua, men mener at prosjektet er håndterbart siden det ikke spørres om så mye penger.

–Dette er et overkommerlig prosjekt, sier SP-leder Trygve Slagsvold Vedum, om gang- og sykkelvei over Sortlandbrua.   Foto: Tome M. Sørensen

Sortland

– Jeg skjønner godt at dette prosjektet er viktig, her er det umulig å både gå og sykle, sier Trygve Slagsvold Vedum (Sp) etter å ha stått på Sortlandsbrua, som fortsatt mangler gangvei.

– Byen ekspanderer på begge sider av brua, men å komme over her enten som syklende eller gående er en forferdelig opplevelse. Her kommer trailerne susende med noen centimeters klaring, sier Karl-Erling Nordlund, som er Sps ordførerkandidat i Sortland.

Han har godt håp om at en gangvei over Sortlandsbrua ikke er et større prosjekt enn at det kan finansieres via en av de såkalte «sekkepostene» i statsbudsjettet.  

Er ferdig kostnadsberegnet

– Gangvei over brua er ei av de armene som ikke er finansiert og tatt ut av prosjektet Hålogalandsveien. Vi har ikke tro på at vi får finansiert den arma. Gang- og sykkelvei langs brua er prosjektert og kostnadsberegnet.

Han tilføyer at dette er noe Senterpartiet vil jobbe for, blant annet ved å presentere prosjektet for partiledelsen.  Posisjonen i Sortland har jobbet for bruprosjektet i perioden som snart er over.

Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, syntes det var greit å se problemet med egne øyne.

– Dette er en sak som staten direkte kan være med å finansiere, mener han.

– Har mye å si for utviklinga i kommunen

– Gang- og sykkelvei over brua er noe som trengs. Å binde byen sammen har veldig mye å si for utviklinga, mener Sp-lederen.

Karl-Erling Nordlund peker på at det er lagt godt til rette for gang- og sykkelvei på begge sider av brua.

– Men brua deler byen i to. Vi må få en trygg måte å kunne krysse brua på, slår han fast.

Der er ingen generell motstand mot prosjektet, det står og faller på finansiering. Og der er mange om beinet, som vil ha penger fra «sekkepostene» i statsbudsjettet.

–Det må jobbes for å få brua prioritert, slår Nordlund fast.

– Er et overkommelig prosjekt

Sp-leder Slagsvold Vedum sier at det ofte reises krav i milliardklassen når det er snakk om samferdsel, men Sortland ber om millioner. Det gjør saken lettere å håndtere. Han lovet ingenting, men mente at pengene kunne komme i de siste rundene når statsbudsjettet forhandles fram.

– Også er man heldig her i kommunen, Karl-Erling har direkte kontakt til stortinget. Hvis det ikke er familiekrangel da, ler Sp-lederen med henvisning til at Karl-Erling har en sønn, Willfred Nordlund, på Stortinget.