– Jeg heier på alle som kjemper for nærskolen

–Nærhet er ikke gammeldags, nærhet er kvalitet, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, som heier på alle som kjemper for Sigerfjord skole.

Trygve Slagsvold Vedum og Stine Arntsen, to av forkjemperne for Sigerfjord skole. –Kvalitet i skolen er viktig, sier han.   Foto: Tone M. Sørensen

Sortland

Han fikk en sjeldent varm velkomst, partilederen for Senterpartiet, da han ankom Sigerfjord skole fredag. Trygve Slagsvold Vedum fikk både applaus og varme klemmer i forkant av folkemøtet.

Vedum har mange argumenter for hvorfor en nærskole er så viktig, og han mener premissene blir feil når man mener stort er lik bra, og lite er lik dårlig. Senterpartiet lokalt har varslet omkamp om skolestruktur, og vil bevare skolene Sigerfjord, Maurnes og Holand.

Økt sentralisering?

Sp-lederen møtte mange meningsfeller, men også noen som er uenige. Rune Tjønsø er kommunestyrerepresentant for Høyre. Han pekte på at alle er enige at det skal bygges en ny Sortland barneskole.

–Når befolkningen og ungene i Sigerfjorden da sitter igjen med en 1963-skole, som rett nok har fått maling og ny linoleum, hvordan tror du det kommer til å virke når det gjelder å få barnefamilier til å flytte til Sigerfjorden? Vil ikke det bare føre til økt sentralisering, spurte Tjønsø.

Roger Haagensen har tidligere stemt på Ap, men var klar på at skolestruktursaken er blitt den viktigste saken inn i valgkampen.

–Den saken er så viktig for meg at jeg kommer til å stemme på Sp, slo han fast.

Sortland SV, ved Hovard Wøhni ønsker også å bevare nærskolen i Sigerfjord, og Rødts Christoffer Ellingsen er soleklar på at kampen står ennå.

–Vi er ikke kommet til finalen ennå, vi skal fortsette å stå på, sa Ellingsen som leste opp et opprop på vers.

Blir en hjertesak

–Den skolen som barna mine går på, er likens eller dårligere når det gjelder lokalitet. Men det er en hjertesak, dette med skole. Og det er ingen hemmelighet at jeg heier på de som kjemper for nærskole, sier Trygve Slagsvold Vedum.

Stine Arntsen er lærerstudent og studerer ved Høyskolen i Nesna, og har selv barn i Sigerfjord skole. Hun viste til at når det er vedtatt at en ny skole skal bygges, tar det årevis. Og hva med kvaliteten i skolen til de ungene som bare må vente på byggetida?

Høyskoletilbudet er noe Sp-lederen har engasjert seg i, for Stokmarknes endte omorganiseringen lykkelig, for Nesna endte det med nedleggelse av lærerutdanningen.

–Når vi vet at der er mangel på sykepleiere, og at Nordland er det fylket i landet med størst andel av ufaglærte lærere i skolen, også velger man å legge ned lærerutdanninga? Det er helt «høl i huet», sier han.

–Bruk stemmeseddelen

Slagsvold Vedum nevnte at han har fått kritikk for å blande seg inn i det som er en lokal sak. Men viser til at det er lokalt engasjementet ligger hos partifeller, og at det til syvende og sist er folket selv som bestemmer.

–Nærhet er kvalitet, og Sp vil fortsette å satse på nærskolene, å ruste dem opp, sier han.

Han har ei soleklar oppfordring:

–Det viktigste er å bruke stemmeretten sin. Det er lov å være uenig, men vi skal være det på en respektfull måte. Sp lokalt ønsker en omkamp om skolestruktur, og de som ønsker det samme må bruke sin stemme, slår han fast.