Bussterminalen er fredet. Inntil videre

Ennå er det et par år igjen av leieavtalen Nordland fylkeskommune har for bussterminalen på Sortland. Thomas Norvoll (Ap) lover at bussterminalen skal få bestå i disse årene. Blir det endring deretter, blir det i enighet med kommunen om ei løsning som er enda bedre.

Terminalen skal bestå: Fra venstre Mai-Helen Wallsnesi Sortland eldreråd, ordfører Tove Mette Bjørkmo, Turid Abelsen (Ap) og fylkesrådsleder Tomas Norvoll.  Foto: Tone M. Sørensen

Sortland

Fylkestinget i Nordland vedtok  at bussterminalen på Sortland skulle legges ned. Det førte naturlig nok til et ramaskrik, fordi bussterminalen er et viktig knutepunt. Herfra går det i døgnet ikke mindre enn 60 bussavganger.

Ordfører Tove Mette Bjørkmo var ikke enig i beslutningen. Hun var på gruppemøte før vedtaket ble fattet og sa at nedleggelse var en dårlig idè.

– Jeg har hatt mange telefoner til Bodø og også vært der og sagt det når ordførerne har vært invitert til fylkesrådet. Da har jeg vært der og sagt at det er en dårlig idè å legge ned. Fordi dette er et viktig trafikk-knutepunkt i hele Vesterålen,  sier Bjørkmo.

Mest trafikkerte i Nordland

Hun tilføyer at alle ordførerne i Vesterålen er enige om at bussterminalen er viktig.

– Dette er det mest trafikkerte trafikk-knutepunktet i Nordland. Det er her på Sortand. At det er en kjempedårlig idè, er fordi jeg ser ingen alternativer. Og har jobbet mye opp mot Nordland fylkeskommuene og Arbeiderpartiet for å få enj forståelse av det. Og nå har Ap skjønt at det var ingen god idè, sier hun.

Thomas Norvoll opplyser at fylkestinget har fattet en prinsippbeslutning.

– Den går på at vi ikke skal ha typen terminaler, det er normalen. Men så er det slik at her har det vært kommunisert forferdelig dårlig rundt det som skal skje på Sortland. Avtalen her er ikke sagt opp og det er et par år igjen av leieavtalen, slik at det er ingenting som skjer nå, sier han.

Bedre på dialog

– Vi kommer til å gå inn i en dialog med kommunen nå, og det er kanskje her vi ikke har vært gode nok til nå, sier Norvoll, som tar selvkritikk på det punktet. For det har fremstått som om terminalen kunne bli stengt ganske raskt.

– Vi skal ha en god dialog nå for å finne hva skal fremtidas løsning være for bussene på Sortland. Sortland er et ekstremt knutepunkt som binder sammen all kommunikasjon i Vesterålen. Og det er viktig at det fungerer, at det er effektivt, trafikksikkert og at det er komfortabelt for de som bruker buss. Dette er våre passasjerer, så det er viktig for oss sier han.

– Terminalen blir ikke sagt opp. Nå har vi et par år på oss sammen med kommunen til å se på hvordan fremtidas løsning skal bli, sier Norvoll.

Han tilføyer at konklusjonen kan godt bli at bussterminalen består slik den er. Eller at man kommer frem til en annen løsning.

– De løsningene skal være trafikksikker, effektive og komfortable. Men det får vi komme tilbake til. Og finner vi ikke noe annet, så blir det her, slår han fast.

Til det bedre

–Når vi har endret strukturen på knutepunktene våre, der Bodø er det beste eksempeler, så har vi gjort det til det bedre og ikke verre, poengterer Norvoll.

Han mener at selv om man ikke har oversikt over det i dag, vil det gå an å se på muligheter som er bedre for Sortland.

–Nå skal det gå prosjekter som går på dette med utvikling av Sortland som regionsenter og by. Man skal se på andre trafikkløsninger og det er diskusjon rundt veiene. Det kan godt tenkes at man i den sammenhengen finner ei anna løsning for bussene, sier han.

–Fram til vi har ei løsning som alle er enige om at er fremskritt, så er vi her på teminalen. Så enkelt er det. Det er våre passasjerer og vi vil at de skal oppleve det som et trygt og komfortabelt tilbud, sier han.

–Det blir ikke sendt noen oppsigelse før vi eventuelt enten må forlenge det eller at vi har en annen løsning som vi er enig om vil gi et godt tilbud, sier han.

Glede over oppklaring

– Skal man ha kollektivtransport og helst øke den også, så tror jeg man må legge til rette for det. Da er bussterminalen som den er nå et godt alternativ. Fordi vi ikke har noen andre alternativ per nå. Denne funker, slår ordfører Tove Mette Bjørkmo fast.

Hun er glad over å ha fått gehør hos partifelle og fylkesrådsleder Thomas Norvoll.

– Jeg er glad for at Arbeiderpartiet kom fram til denne løsninga, sier Bjørkmo.

Også eldrerådet er tilfreds med at dagens tilbud består for de bussreisende.

– Javisst er vi glade. For jeg klarer ikke helt å skjønne hvor ellers bussene skal være. Her er absolutt den beste plassen, og her sitter folk i timesvis og venter på buss. Jeg synes løsninga høres veldig fornuftig ut, sier Mai-Helen Walsnes.

Regionsenter-ansvar

– I dag fungerer dette godt, for min del kan det bare fortsette å være sånn. Men jeg vil gjerne ha ei åpning for at hvis vi greier å finne noe som fremstår som bedre, så må vi benytte den muligheten, sier Thomas Norvoll.

Bjørkmo peker på at Sortland er et reigionsenter med det ansvaret det medfører.

– Et regionssenteransvar er også å ta vare på passasjerer som kommer fra kommunene rundt oss. Det er viktig at de har gode kår når de kommer hit og skal videre, for eksempel til Evenes, eller til Skagen eller når de skal reise ut til sine kommuner, slår Tove Mette Bjørkmo fast.