Vil ha bybuss på Sortland

Sortland har fått nesten 700.000 kroner fra departementet til å utvikle by og regionsenteret Sortland. Tove Mette Bjørkmo (Ap) vil ha bybussen tilbake.

–Vi skal være med på en utredning, men da må vi se på helheten, sier fylkesrådsleder Thomas Norvoll om at det ønkskes ei satsing på bybuss abv ordfører Tove Mette Bjørkmo.   Foto: Arkivfoto

Sortland

Ett av målene med å utvikle by- og regionsenteret Sortland, er å få mindre biler i sentrum. Da må det finnes en løsning som alle kan benytte, fordi det er ikke alle som kan gå eller sykle dit de skal.

– Å øke antallet på gående og syklende er et mål, og samtidig få ned biltrafikken. Et flott alternativ til bil er bybuss. Og noen av oss husker at en gang i tida gikk der en bybuss, men det var lite bruk av den, sier Tove Mette Bjørkmo.

Hun tilføyer at den gangen var man kanskje litt forut for sin tid og vel tidlig ute.


Kjempesuksess i andre byer

Ordføreren mener at satsing på bybuss nå, er god timing.

– Jeg har lyst til at vi skal klare dette, litt fremover i tid. Jeg har lyst til at vi skal planlegge dette godt, og da utfordrer jeg Thomas Norvoll og spør: Vil dere være med på å utvikle en type bybuss i Sortland?

Fylkesrådslederen er med på notene. Han forteller med en latter at han har ei liste over ordførere som ofte er i kontakt, og at Sortland troner høyt på denne.

– Det vi har er tre byer der vi kjører det vi kaller for bybuss, det er Bodø, Narvik og Mo. Bodø har holdt på noen år og det er kjempesuksess. Narvik kom nå ved bruåpninga og det er kjempesuksess, sier Thomas Norvoll.

Mo er ganske nylig startet, og også der ser man foreløpig gode tall.


 

Ikke nok med annen logo

– Poenget er skal du innføre bybuss, må du gjøre det ordentlig. Det er ikke nok med en annen logo. Den må gå på det vi kaller for «stive ruter», slik at du vet at bussen går da og da. På den måten blir den et alternativ til bil, sier han.

Fylkesråden påpeker også at man må se på pris og soner. I Bodø går for eksempel det som er sone én helt ut til Tverlandet. Det betyr at man innenfor en radius på 15 kilometer, kjører på minstetakst.

– En ting er klart, skal du inn og lage et godt bybusstilbud, så koster det. Det er kostbart å kjøre mange busser og du må gjøre det over tid for å venne folk til det. Da krever det at man tar inn ei helhetlig løsning, sier han.


Bussterminalen er fredet. Inntil videre

Ennå er det et par år igjen av leieavtalen Nordland fylkeskommune har for bussterminalen på Sortland. Thomas Norvoll (Ap) lover at bussterminalen skal få bestå i disse årene. Blir det endring deretter, blir det i enighet med kommunen om ei løsning som er enda bedre.

 

Både pisk og gulrot

Det man vil er å stimulere til at folk lar bilen stå.

– Man må også se på annen trafikkavvikling, og hvordan det er med parkering. Du må bruke både pisk og gulrot. Hvis vi skal inn med et kraftfullt bybusstilbud må vi vite at kommunen spiller på lag, sier Thomas Norvoll.

I Mosjøen har man valgt å ta bort bybussen. Årsaken er kommunens prioriteringer.

– Du har en kommune som legger til rette for at du skal kunne kjøre bil absolutt overalt. Til og med i verneverdige Sjøgata kan du kjøre bil, og da tenkte vi at det her skal ikke vi være med på, eller konkurrere med. Da har de tatt et valg, og det er helt greit, sier han.

Norvoll sier at en slik diskusjon også må være med i tenkeprosessen rundt bybuss. Norvoll, som er oppvokst i Vesterålen, vet godt det er dager der været kan sette en stopper.

– Det er ikke hver dag det er medvind begge veier. Skal man tenke å få ned biltrafikken i en by som Sortland, må bussen ha en plass i det. Det er ganske åpenbart. Vi skal være med på en utredning, men da er det viktig at alt blir sett i en sammenheng, slår Norvoll fast.