Ønsker å beholde dagens kryss ved Strandskogjordet

I en orientering under dagens formannskapsmøte i Sortland, ble det klart at både formannskapet og rådmannen ønsker å beholde dagens kryssløsning ved Steiroveien på Strandskogjordet.

Sammen med rådmann Randi Gregersen, orienterte varaordfører Karl Erling Nordlund (Sp), for fremdriften med kryssløsning på Strandskogjordet. 

Sortland

Rådmann Randi Gregersen orientert om at kommunen har avholdt et drøftingsmøte med Statens vegvesen og Nordland Fylkeskommune i forbindelse med reguleringen av krysset. I forkant av dette møtet ble det utarbeidet et drøftingsnotat som var gjennomgått både politisk og administrativ. Med utgangspunkt i dette la kommunen frem en kryssløsning for området.

– Vi har ikke fått svar på forslaget fra Statens vegvesen enda, men har bedt om at vi får det forløpende, sa Gregersen.

– Veldig kostbar

Varaordfører Karl Erling Nordlund (Sp) supplerte med at kommunen argumenterer for å beholde dagens løsning fordi at den fungerer fint.

– Vi befinner oss i et område som så å si er ferdig utbygget. Dermed er det begrenset hvilke løsninger vi kan finne. Vi vet at sentrum beveger seg mot sør, og dermed er det mulig å etablere et X-kryss der Steiroveien kommer ned, sier Nordlund, og legger til at det også er her de har møtt motstand fra næringslivet.

Nordlund peker på at det også parallelt jobbes med en løsning som ligger i reguleringsplanen fra 2000. Med denne løsningen vil det bli fylt ut på vestsiden av næringsområdet på nedsiden av veien på strandskog, der ny atkomst til de etablerte næringene som ligger her vil bli lagt på denne fyllingen.

– Denne planen er veldig kostbar, og vi må spørre oss selv om den vil være så betydelig bedre at den vil forsvare kostnadene som dette vil påføre næringene. Vi signaliserer at det er en tverrpolitisk enighet om at vi skal finne en løsning basert på løsningen vi har i dag, sier han.

Vil ha ny innkjøring

Samtidig som at dette krysset skal bestå, ønskes det at innkjøringen ved Eik Senteret og Montér avløses.

– Hvis det da etableres en avkjørsel ved næringsområdet som ligger lengst sør i Vesterålsgata, vil det bli innkjøring til bedriftene på sørsiden her, sier Nordlund.


Rådmannen i Sortland:

Anbefaler å selge Fjærvoll-eiendommen ved Strandskog

11. april i år vedtok kommunestyret i Sortland å tilby ekteparet Karin og Birger Fjærvoll 4,75 millioner slik at kommunen kunne kjøpe eiendommen deres ved Strandskog. Fjærvoll har akseptert tilbudet, men da kommunen selv ikke har behov for eiendommen, anbefaler rådmannen at den selges etter budrunde.Aksepterte ikke erstatningstilbud angående Strandskogjordet:

– Jobber for å få en annen løsning

Som VOL tidligere har omtalt, aksepterte ikke to grunneiere i Sortland tilbudet fra Sortland kommune om erstatning i forbindelse med Strandskogjordet. Nå jobbes det for å finne en annen løsning som ikke innebærer at grunn må erverves.Kan gå mot ekspropriasjon på Strandskogjordet

To grunneiere i Sortland aksepterer ikke tilbudet fra Sortland kommune om erstatning.Utsatte Strandskogjordet-behandling

Formannskapet i Sortland utsatte i dag behandlingen av den omdiskuterte kryssløsningen ved Strandskogjordet.Konflikten om Strandskogjordet:

Konflikten rundt Strandskogjordet sendt Fylkesmannen

Under torsdagens formannskapsmøte i Sortland ble det enstemmig vedtatt at saken om vilkår for midlertidig dispensasjon og midlertidig brukstillatelse for Extra ved Strandskogjordet, blir sendt til Fylkesmannen.Vil sende konflikten om Strandskogjordet til Fylkesmannen

Konflikten rundt ferdigstilling og avkjørsel ved Extra ved Strandskogjordet kan nærme seg en avslutning.SVV: – Ikke egnet med gangfelt ved Strandskogjordet

Statens Vegvesen mener fylkesvei 82 er for trafikkert for at et skal anlegges et gangfelt like ved Strandskogjordet.Fazenda utvikling truet Sortland kommune med søksmål

Gregersen: – Dialogen er god nå og vi planlegger å møtes for å finne ei løsning

22. februar ble et brev loggført i Sortland kommunes postlister. Her advarte Fazenda Utvikling at de vurderte rettslige skritt for å få saken rundt Strandskogjordet ut av verden. Seks dager senere er begge parter klare på at dialogen er god og at de har stor tro på å finne ei løsning.Setter nye frister for Strandskog:

– Nå begynner det å nærme seg at jeg ligger våken om nettene

Næringslivet på Strandskog og kommunen har ikke klart å komme til enighet i forhandlinger. Nå settes det nye frister for når nye adkomster til Strandskog næringsområde og Coop på Strandskogjordet må være på plass.Utsetter videre behandling om Strandskogjordet:

– Dette har vært en «never ending story»

Formannskapet i Sortland ble enige om at den videre behandlingen av Strandskogjordet ikke må forhastes.Forlenger 50-sonen ut av Sortland

Om få dager må du vente noen ekstra sekunder og hundre meter før du øker farta på veg ut av Sortland sentrum.Nå skal Fylkesmannen inn i strid om vei fra Coop-tomta

Sortland kommune brukte over et år på å behandle klager fra næringdrivende

Formannskapet behandlet klager på avgjørelse om kryss ved Coop-tomta i sitt maimøte. Klagene ble sendt inn henholdsvis i februar 2017 og desember 2016. Nå skal Fylkesmannen behandle saken.