Formannskapet i Sortland:

Utsatte fastsetting av tomtepris

Et enstemmig formannskap vedtok torsdag å utsette fastsetting av tomtepris for salg av Vestmarka næringsområde sørvest (Lapphaugen) en uke.

Ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) fikk medhold i sitt utsettelsesforslag av det øvrige formannskapet.  Foto: Ann Julie Nordgaard Nesmoen

Sortland

Formannskapet skulle egentlig behandle og vedta tomtepris og pris for teknisk og grønn infrastruktur dette området i dagens formannskap. Slik ble det ikke.

– Blir feil av oss

Det var ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) som fremmet et utsettelsesforslag. Årsaken til dette er at det hittil er innhentet to takster som spriket mye fra hverandre. Den ene taksten setter prisen til 90 kroner per kvadratmeter, mens den andre setter prisen til 350 kroner per kvadratmeter.

– De to takstene spriker så mye fra hverandre at det er vanskelig å fastsette en tomtepris, sa Bjørkmo.

Kommunen venter nå på en tredje takst, og dette er årsaken til at Bjørkmo ønsket å utsette behandlingen.

– Jeg tenker at det blir feil av oss å behandle denne saken fordi at vi ikke har fått den tredje taksten, sa hun.

Videre uttalte ordføreren at hun håpet at de i løpet av kort tid vil få taksten.

– Jeg ser for meg at vi kan innkalle til et ekstraordinært formannskapsmøte om en uke for å ta opp denne saken, sa hun.

Dette støttet et samlet formannskap seg til, og utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.