Handlet eiendom for 204 millioner kroner

I august ble det kjøpt og solgt eiendom for 204 millioner kroner i Vesterålen.

Fokusgården ble solgt for 20,1 millioner kroner.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Sortland

Over halvparten av omsetningen skjedde på Sortland der det var ekstraordinær høy aktivitet. Årsaken til at tallene ble ekstra høge i august, var en stor eiendomshandel, som VOL har omtalt tidligere.

Steiro-familien kjøpte Fokus-gården for 20,1 millioner kroner.

I tillegg solgte Sortland kommune tomta til Calanus i Holmen for seks millioner kroner.

Dessuten ble det gjort en stor eiendomshandel i Skibsgården i august. Rino Klausen, til vanlig annonsekonsulent i Bladet Vesterålen, la 5,99 millioner kroner på bordet for å sikre seg en eksklusiv leilighet med fantastisk utsikt over Sortlandssundet.

(+) Her kan du se alle eiendomsoverdragelser i Sortland i august.

Dette var de dyreste:

20 100 000 Strandgata 31 A (Gnr 15, bnr 111) er solgt for kr 20.100.000 fra Jensen Varesenter As til Strandgata 31 Sortland As (08.08.2019)

6 001 728 Gnr 29, bnr 383 er solgt for kr 6.001.728 fra Sortland Kommune Suorttá Souhkan til Calanus Eiendom As (30.08.2019)

5 990 000 GÅRDSALLéEN 15 (Gnr 15, bnr 1693, seksjon 1) er solgt for kr 5.990.000 fra Bente I H Abelsen, Camilla Eggum Abelsen og Vibeke Eggum Abelsen til Rino Andre Klaussen (29.08.2019)

4 750 000 Vesterålsgata 82 (Gnr 15, bnr 311) er solgt for kr 4.750.000 fra Birger Fjærvoll til Sortland Kommune Suorttá Souhkan (28.08.2019)Salget omfatter også Gnr 15, bnr 1886

4 450 000 Reinhaugveien 12 (Gnr 41, bnr 54) er solgt for kr 4.450.000 fra Artur Enok Pettersen til Kyrre Arvid Carlsen og Mari Hilde Carlsen (30.08.2019). Salget omfatter også Gnr 41, bnr 193.

Omsetningen i august var nesten 200 prosent over august måned i fjor.

Denne utsikten ble solgt for seks millioner kroner.  Foto: DnB-Eiendom

 

Svakere i Hadsel

Hadsel hadde en betydelig svakere måned enn Sortland i august. Det ble bare omsatt eiendom for 27 millioner kroner. Det er en nedgang på nesten 28 prosent fra august måned i fjor.

Linerleveien 1E ble priset høyest. Den ble omsatt til 2,8 millioner kroner.

(+) Her kan du se alle eiendomsoverdragelser i Hadsel i august.

Opp i Bø

I Bø ble det omsatt eiendom for 8,5 millioner kroner i august. Det var opp fra 4,5 millioner kroner i august i fjor. Det tilsvarer en vekst på nesten 89 prosent.

En eiendom på Stein – Vettenveien 5 – ble priset høyest. Den ble solgt for 2,6 millioner kroner.

+ Her kan du lese hvem som kjøpte og solgte eiendom i Bø i august.

Øksnes

I Øksnes ble det kjøpt og solgt eiendom for 22,4 millioner kroner i august. Det var en vekst på 13,7 prosent fra august i fjor.

Den dyreste eiendommen ble omsatt for 2,2 millioner kroner.

(+) Her er alle august-salgene i Øksnes.

Svakt i Andøy

Eiendomsmarkedet i Andøy sliter på grunn av usikkerhet omkring fremtiden til Andøya flystasjon. I august i år ble det kjøpt og solgt eiendom for 17,9 millioner kroner, som var 37 prosent svakere enn august i fjor.

En eiendom i Andenes Sør – Steinsvannsveien 6, oppnådde høyeste pris, 2,4 millioner kroner.

(+) Her er alle august-tallene for Andøy.