Disse fire kommunene har ekstraordinær god legedekning

Tre av kommunene i Vesterålen og Lødingen har ekstraordinær god legedekning.

To av tre nordmenn har høy tillit til legen. (Foto: )  Foto: Shutterstock

Sortland

Det viser ferske tall som SSB har publisert i dag.

Lødingen, Øksnes, Hadsel og Bø har en legedekning som er betydelig høyere enn de andre tre kommunene i regionen. Den er også bedre enn fylkesgjennomsnittet og landsgjennomsnittet.

Best dekning har Lødingen. Kommunen hadde ved utgangen av fjoråret 19,3 legeårsverk per 10.000 innbyggere. Deretter kom Bø med 18,3 og Hadsel og Øksnes med 17,3. Landsgjennomsnittet er 11,2 og Nordland har et gjennomsnitt på 13,4 årsverk.

Andøy og Sortland er mer på linje med gjennomsnittet for Nordland. Kommunene har henholdsvis 13,2 og 13,9 årsverk per 10.000 innbyggere.

SSB melder at små kommuner har bedre legedekning enn store kommuner.

- Kommunene med 50 000 eller flere innbyggere utgjorde over 40 prosent av befolkningen i 2018. Kommunene av denne størrelsen hadde 8 fastleger per 10 000 innbyggere i hele perioden 2002-2018. For mellomstore kommuner med 10 – 30 000 innbyggere var forholdstallet i 2018 rett under 9. Kommuner i denne størrelsesgruppen har hatt omtrent samme legetetthet som landssnittet siden fastlegeordningen ble innført. For de minste kommunene, det vil si kommuner med færre enn 2 000 innbyggere, var det 13,2 fastleger per 10 000 innbyggere i 2018. Tilsvarende tall var omkring 11 i årene rett etter at fastlegeordningens innført, melder SSB.