I én vesterålskommune er det lavt sykefravær

Legemeldt sykefravær er på 4,9 prosent på landsbasis. Nordland har 5,9 prosent. Bare én vesterålskommune har lavere tall enn fylkesgjennomsnittet.

Andværingene er betydelig mindre syk enn vesterålingene og folk i Lødingen. Bare Andøy matcher landsgjennomsnittet.  Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Sortland

Kommunen heter Andøy, som akkurat er på nivå med landsgjennomsnittet, 4,9 prosent.

De øvrige kommunene ligger skyhøyt over.

Bø og Lødingen har et legemeldt sykefravær per andre kvartal på 7,4 prosent. Øksnes lander på 6,7, Sortland har 6,2 og Hadsel 6,1 prosent.

Trenden er dessuten at sykefraværet går opp. Dette gjelder alle kommuner i Vesterålen og Lødingen unntatt Bø. Ved utgangen av andre kvartal i fjor hadde Bø et sykefravær på 7,6 prosent. Dermed har kommunen en nedgang på 1,9 prosent.

I Sortland og Hadsel er økningen spesielt stor. Etter første halvår i fjor var det legemeldte sykefraværet i Sortland 5,6 prosent. I år er tallet 6,2 prosent. Det er en økning på 11,4 prosent. Hadsel øker med 17,1 prosent fra 5,2 til 6,1 prosent.

Øksnes. Andøy og Lødingen har mindre økning.

Differensen mellom Andøy og Bø er 2,5 prosentenheter. Det betyr at Bø har litt mer enn 50 prosent større legemeldt sykefravær enn Andøy.

For Nord-Norge er tallene samlet litt dystre. Nordland har, sammen med Finnmark, landets høyeste sykefravær på 5,9 prosent i 2. kvartal 2019, deretter følger Oppland med 5,5 prosent. Oslo har lavest sykefravær med 4,0 prosent. I landet som helhet er sykefraværet på 4,9 prosent i 2. kvartal 2019.

Det legemeldte sykefraværet i Nordland er høyere for kvinner enn for menn. I Nordland var det legemeldte sykefraværet på 7,7 prosent for kvinner i 2. kvartal 2019, og 4,4 prosent for menn. Det har vært økning fra samme kvartal i fjor på 8,1 prosent for kvinner, og 4,8 prosent for menn. Totalt har sykefraværet i Nordland økt med 6,5 prosent, mens landet som helhet har en økning på 2,2 prosent fra samme kvartal i fjor.

–Sykefraværet er for høyt i Nordland. Vi øker innsatsen hos de virksomhetene som har høyest sykefravær, sier direktør ved NAV Nordland Cathrine Stavnes. – Å redusere sykefravær og frafall har betydning både for samfunnet, den enkelte arbeidstaker, kvaliteten på arbeidet og for virksomhetens behov for kompetanse.