Senterpartiet jublet over pangvalg på Sortland:

– Nå blir det omkamp om skolestruktursaken

Senterpartiet fikk 26,7 prosents oppsluting på Sortland og sju mandater i kommunestyre. Dermed ble de valgets suverene vinner. Og nå ruster de seg til å kjempe for at skolestruktursaken blir tatt opp på nytt.

Selv om førstekandidat til Senterpartiet på Sortland, Karl Erling Nordlund ikke var til stede på valgvaken mandag kveld, var det knakende god stemning blant de av partiets medlemmer som var der.  Foto: Vidar Eliassen

Sortland

– Nå blir det omkamp om skolestruktursaken, sier Sp-veteranen Inger Grethe Hansen.

Stemningen rundt bordet til Senterpartiets valgvake i Kulturfabrikken, var god fra start av. Etter hvert ble den bedre, før den eskalerte i noe som lignet på moderat ekstase da de endelige valgresultatene ble klare.

Nye skolediskusjoner

De viste altså 27 prosents oppslutning, noe som gir sju mandater i kommunestyret, som er en økning på fem fra forrige periode. En av kjernesakene til Senterpartiet i valgkampen, har vært å beholde skolene på Maurnes og Sigerfjord, som ble vedtatt nedlagt i kommunestyre i Sortland i juni. Med utgangspunkt i valgresultatene, er det mye som tyder på at saken blir behandlet på nytt.

– Vi  er klare på at saken skal behandles på nytt i kommunestyret, sier Hansen.

Knapp om ny ordfører

Spørsmålet om fremtidig skolestruktur blir sannsynligvis også en viktig faktor når det skal forhandles om ordførervervet de nærmeste dagene. Når vi spør Hansen om at alt nå ligger til rette for at Senterpartiets førstekandidat Karl Erling Nordlund, som for øvrig ikke var til stede på valgvaken, blir ny ordfører i Sortland, svarer hun knapt:

– Nå skal det først forhandles, så må vi ta det derfra, sier hun.

Aldri vært så gøy

– Inger Grethe Hansen har 25 år bak seg i politikken, på både kommune og fylkestingsnivå. Hun innrømmer at det sjelden har vært så givende å være senterpartipolitiker som det har vært denne valgkampen.

– Jeg kan ikke huske at det har vært så gøy å være med i Senterpartiet som det er nå. Nå går også alt mye lettere, sier hun.

På spørsmål om hvorfor Senterpartiet har gjort et så godt valg både nasjonalt, regionalt og lokalt, tror Hansen det har mye å gjøre med at partiet har vært tro til egen politikk.

– Vi har drevet senterpartipolitikk. Vi har gjort det vi har sagt vi skulle gjøre, sier hun.

– Nedleggingen av flystasjonen på Andøya, forsvarspolitikken, tvangssammenslåing og politireformene er nok også årsaker til at flere har skiftet parti og blant annet gått over til Senterpartiet, legger førstekandidat Berit Tunstad til.

– Det forplikter

Selv om Senterpartiet har kommet i en svært god posisjon på Sortland, er de klare over at det vil kreve sitt å opprettholde både tillit hos folket og den gode trenden på målingene i kommende periode.

– Det vil forplikte, og det vil kreve veldig hard jobbing.  Nå er vi i førersete og folk har store forventninger til oss og hva vi kan få til. Men vi må også vise at vi levere, sier tredjekandidat Daniel Lagesen.

Vil slå godt fra seg

Inger Grethe Hansen står selv på 24. plass på valglisten og blir derfor ikke en del av kommunestyret. Hun vil likevel bidra med erfaring og kompetanse siden partiet primært stiller med representanter som er forholdsvis ferske i politikken. Hansen presiserer dog at Senterpartiet ikke kommer til å være til pynt de neste fire årene.

– Det blir viktig å lage gode arbeidsplaner slik at politikken vår og det vi vil oppnå, blir tydelig og ordentlig. Vi skal i alle fall slå godt fra oss, det er helt sikkert, slår Inger Grethe Hansen fast.