Rykket ut til damp i varmeanlegg

Brannnvesenet i Sortland rykket ut til det som viste seg å være damp i et elektrisk anlegg fra et teknisk rom i en bolig på Sortland.
Sortland

– Vi har akkurat fått rapport fra vakthavende befal som sier at det ikke var tegn til brann eller røykutvikling. Men det viste seg å være damp fra et varmbårent anlegg, opplyser vakthavende ved 110-sentralen i Bodø, Bent Krister Osbakk.

Han forteller at damputviklingen var stor og at brannvesenet har fått kontakt med montøren som satte opp anlegget.

– Det skal undersøkes om det kan være snakk om en lekkasje, sier Osbakk.

Det viste seg raskt at det faktisk var lekkasje fra varmeanlegget som var årsaken til hendelsen, melder 110-sentralen på Twitter.