Helse Nord må ha 36 nye ambulanser og 350 nye medarbeidere for å nå målene

Det er behov for 74 nye ambulanser for å klare å nå målene om responstid for ambulansetjenesten, mener helseforetakene Helse Midt og Helse Nord.

Helse Nord må ha 36 nye ambulanser og 350 nye ambulansefagarbeidere for å nå målene om responstid. 

Sortland

Ifølge helseforetakene er det behov for 38 flere ambulanser i Helse Midt og 36 ambulanser og rundt 350 ambulansefagarbeidere i Helse Nord for å klare målet, skriver Trønder-Avisa.

De to helseforetakene anslår at dette til sammen vil koste 700–800 millioner kroner.

De to helseforetakene har gjort anslagene etter at helseminister Bent Høie (H) ba dem om å beregne hvor langt unna de selv mener at de er fra å nå målene om responstid. Han ville også vite hva en eventuell lovfesting av responstidene vil innebære.

Begge helseforetakene uttrykker at de skeptisk til lovfesting av responstid-målene. De mener det blir vanskelig å holde god nok kvalitet på tjenestene dersom mange ambulansefagarbeidere over tid blir stasjonert på steder med få oppdrag.

Sp, SV og KrF fremmet i fjor høst et forslag om å forskriftsfeste krav om responstid, men forslaget ble ikke vedtatt. Arbeiderpartiet vedtok imidlertid å nedfelle krav om responstid for ambulanse på sitt landsmøte i april. Dermed kan det bli flertall for forslaget i Stortinget.

Per i dag er det ikke nasjonale krav til responstid for ambulansetjenesten. Ifølge de veiledende responstidene, som ble vedtatt i 2000, skal ambulansen være fremme innen 12 minutter i tettbygde strøk og innen 25 minutter i grisgrendte strøk i 90 prosent av hendelsene.

(©NTB)