– Det er en skikkelig katastrofe

Politikerne i Nordland stiller seg på ingen måte ikke positive til Domstolkommisjonens forslag om å legge ned to av tre tingretter, deriblant Vesterålen tingrett. Hvis Vesterålen tingrett blir lagt ned, blir nærmeste tingrett i Harstad.
Sortland

– Det er en skikkelig katastrofe, slår Tove Mette Bjørkmo (Ap), avtroppende ordfører i Sortland, fast da VOL tar kontakt med henne.


Vesterålen tingrett foreslås nedlagt

Det er for mange tingretter i Norge, mener Domstolkommisjonen. Tirsdag la de fram et forslag om å legge ned to av tre tingretter. Det går mot et saftig politisk oppgjør om saken.

 

Hun sier at det er slik at Arbeiderpartiet sentralt ikke er enig i denne beslutningen.

– Vi vil kommer til å jobbe aktivt for å vise at dette er helt feil retning å gå i, men akkurat hva vi skal gjøre må vi komme tilbake til, sier Bjørkmo.

Hun slår fast at anbefalingen fra Domstolkommisjonens forslag, som skal behandles i Stortinget, er feil på flere plan.

– For det første er det galt for de som skal få sakene sine behandlet, og for det andre er det galt for systemet. Politiets driftsenhet for Vesterålen er for eksempel på Sortland. Og da er det krise hvis man må reise til Harstad eller Narvik for å få sakene sine behandlet. Det er snakk om store avstander, sier Bjørkmo.


Skjebnedag for Vesterålen tingrett

Domstolkommisjonen foreslår å kutte to tredjedeler av landets tingretter

1. oktober klokken 12:00 avgjøres skjebnen til Vesterålen tingrett. Allerede nå er deler av rapporten lekket til pressen.


– Går ikke inn i konsekvensene

Heller ikke hennes partikollega Åsunn Lyngedal, som er stortingsrepresentant for Nordland og medlem i finanskomiteen, synes noe om dette forslaget.

– Denne regjeringa viser igjen at den ikke tar ansvar for å ta vare på hele landet. Dette er på ingen måte bra for Vesterålen. Vi i Arbeiderpartiet ønsker ikke denne enorme nedbyggingen av domstolene som skjer nå. Domstolene og straffesakskjeden er allerede svekket, og vi i Arbeiderpartiet ønsker å styrke domstolene, sier hun.

Åsunn Lyngedal (Ap), stortingsrepresentant for Nordland og medlem i finanskomiteen.  Foto: Arkiv

 

Lyngedal mener også at Stortinget burde ta stilling til nedbyggingen av domstolene, og mener at hvis man ser på helheten er det som skjer nå veldig kritisk.

– Det er sentraliseringer og nedbygging av både Statens vegvesen, NAV, politiet og domstolene nå, og det viser at staten starter å trekke seg ut av dette. Jeg mener at regjeringen ikke ser på helheten og at de ikke tar stilling til hvordan man skal opprettholde bosettingen som næringslivet trenger i distriktene. Regjeringen går ikke inn i de samfunnskonsekvensene og de samfunnsøkonomiske konsekvensene som nedleggelsen av tingrettene får, sier hun.– Ingenting er avgjort

Sture Pedersen (Høyre) vil stå på barrikadene for å beholde Vesterålen tingrett.

– Det er viktig å påpeke at ingenting er avgjort. Jeg ser flere angriper regjeringen, men det blir feil. Dette er i første omgang en faglig anbefaling fra domstolutvalget. Så er det opp til Stortinget å avgjøre hva som skal gjøres. Så her har vi mulighet til å påvirke frem mot avgjørelsen, og det skal vi gjøre, sier Pedersen.

Bø-ordføreren mener det er liten tvil om hvorfor nedleggelsen av Vesterålen tingrett er en dårlig idé.

– Vi sitter i en av de tettest befolkede regionene i Nord-Norge. Avstandene er store, og om tingretten legges til Harstad, vil det sette flere ting i fare. Reiseveien blir lang, og reiseutgiftene blir større.  Vi kan få færre advokater i Vesterålen, da de vil unngå lang reisevei selv og dermed legger sin virksomhet i nær beliggenhet til tingretten.

– Dialog viktig

Pedersen er opptatt av hvordan man angriper saken.

– Vi kan ikke gå til angrep på regjeringen. Det blir feil innfallsvinkel. Da kan vi fort få de imot oss. Vi må prøve å få frem vårt synspunkt på en saklig og god måte. Gjør vi det, kan vi få den avgjørelsen vi ønsker.

Forventer debatt

Fylkesråd og 2. nestleder for KrF, Ingelin Noresjø, sier hun forventer debatt og at forslaget om nedleggelse vil møte motbør.

Noresjø er fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse i Nordland fylkeskommune, og har så vidt fått registrert Domstolkommisjonens forslag om å legge ned to av tre tingretter.

Hun mener det aldri går upåaktet hen når det foreslås å legge ned statlige arbeidsplasser i distriktene.

– Nei, dette går sjeldent upåaktet hen. Det vil helt sikkert bli både debatt og misnøye mot forslaget. Samtidig er det viktig å få med seg at dette dreier seg om forslag, og ikke endelige vedtak. Derfor kan vi nok forvente omkamp, er Noresjøs korte kommentar.

– Vil rasere mye viktig kompetanse

Jonny Finstad (H), stortingsrepresentant for Nordland og medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen sier at dette først og fremst er forslag som er levert av et utvalg.

– For det andre har ikke partiet politisk tatt stilling til dette spørsmålet. Personlig er dette er forslag som jeg har liten tro på at vil få oppslutning ute i distriktene. Hvis dette skulle skje vil det rasere mye viktig kompetanse ute i distriktene, sier han.

Når Finstad snakker om viktig kompetanse, gjelder det ikke bare advokater, dommere og politi, men en mer vidtrekkende kompetanse som man er avhengige av å ha i distriktene.

Jonny Finstad (H), stortingsrepresentant for Nordland og medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen  Foto: Arkivfoto

 

– Hva vil dere gjøre videre nå?

– Forslaget skal sendes ut på høring, og da er det viktig å komme med konkrete innspill og å peke på hvilke konsekvenser dette vil få distriktsmessig og ikke minst rettssikkerhetsmessig, sier han.

Finstad peker også på hvilke miljø- og økonomiske konsekvenser det vil få hvis forslaget skal tre i kraft.

– Det skal spares inn penger på å redusere domstolene, men hva med de kostnadene man får av at alle som skal i tingretten må ut å reise over lengre geografiske områder, for ikke å snakke om miljøkonsekvensene dette får, spør han.


Stortingsrepresentanter vil ha utsettelse:

– Frykter nedleggelse av tingretten på Sortland

– Dersom det ikke lokalt tas til orde for å beholde tingretten, frykter jeg at Vesterålen tingrett på Sortland kan bli lagt ned og at det bare blir tingretter igjen i de store byene.Sortland Arbeiderparti om mulig nedleggelse av Vesterålen tingrett:

– Vil ha store negative ringvirkninger

Stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal lover å kjempe mot en nedleggelse av Vesterålen tingrett.– Det er et evig studium å være dommer

For mange vesterålinger er sorenskriver Hans Edvard Roll selve ansiktet til Vesterålen tingrett. Nå gir han VOLs lesere et innblikk i hverdagen og virkeligheten bak kulissene i domstolen. Og noen tanker om fremtiden til Vesterålen tingrett.

 

– Barnesaker til større domstoler?

– I NOU 2017:8 er det foreslått at saker etter barneloven og barnevernloven heretter bare skal behandles ved noen utvalgte tingretter, skriver ukas helgespaltist, Oddmund Enoksen.Vil komme endringer i tingrettsstrukturen - Himanshu Gulati på besøk i Vesterålen:

– Jeg kan ikke garantere noe, men jeg har fått et godt inntrykk

I august kommer domstoladministrasjonen med nytt forslag til tingrettsstruktur i Norge. Advokatforeninga er bekymret for at tingretten i Vesterålen kan havne på kuttlista. Onsdag var stortingspolitiker Himanshu Gulati på besøk for å høre på argumentene for å bevare Vesterålen tingrett.