Nytt idretts- og svømmeanlegg og beholder skolene Sigerfjord, Maurnes, Strand og Holmstad

Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt i Sortland har blitt enige om en avtale som blant annet vil prioritere bygging av ny barneskole på Sortland og beholde grendeskolene Sigerfjord, Maurnes, Strand og Holmstad som 1-7skoler.

Tove Mette Bjørkmo (Ap), Karl Erling Nordlund (Sp), Christian Torseth (SV) og Johnny Torgersen (Rødt) er glade for at partiene er enige om en avtale for de neste fire årene. 

Sortland

Den nye posisjonen i Sortland, Sp, Ap, SV og Rødt har kommet fram til en avtale med noen konkrete punkter, der samtlige partier stiller seg bak:

Skolestruktur

o Prioritere bygging av ny Sortland barneskole

o Videreføring av skolene i Sigerfjord, Maurnes, Strand og Holmstad som 1-7-skoler

o Bygging av nytt idretts- og svømmeanlegg

o Flytting av ungdomsskoletrinnet fra Holmstad til Sortland


Debatten om skolene i Sortland ikke vanskelig for flertallet

Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet og Rødt i Sortland jobber enda med å lage en felles plattform for de neste fire årene. Påtroppende ordfører Karl Erling Nordlund (Sp) mener at skolestruktursaken ikke gjør det vanskelig å bli enige.– Hallsituasjonen er prekær. Vi bør bygge nytt uten å vente på skolestrukturen

– Anleggsdekningen i Sortland kommune er tilpasset et innbyggertall på cirka 5000 innbyggere. Situasjonen er prekær og vi bør bygge nytt uten å vente på fasiten på skolestruktur, sier Håvard Hamansen Wallstad, som er trener i Sortland Volleyballklubb.


Årsbudsjett og økonomiplan

o Partiene skal samarbeide med sikte på å komme fram til et omforent forslag til årsbudsjett og økonomiplan

Kommunale planer

o Partiene skal samarbeide med sikte på å komme fram til omforente løsninger for større kommuneplaner og kommunedelplaner

- Støtte til Karl Erling Nordlund som ordfører og Tove Mette Bjørkmo som varaordfører

Ut over dette kan partiene inngå samarbeid om andre forhold og saker der partiene er enige om det.

Enkelt å komme i mål

De fire posisjonspartiene beskriver prosessen fram til dagens avtale som god og konstruktiv, og relativt enkel å komme fram til.

– Ja, det har vært en god tone og relativt enkelt å oppnå enighet. Selvsagt har det vært diskusjoner, kanskje spesielt rundt skolestrukturen da partiene i utgangspunktet har hatt ulike syn på dette. Men også dette punktet kom vi enkelt i mål med og er enige om å bevare disse skolene for neste fire år, redegjør påtroppende ordfører Karl Erling Nordlund (Sp).

– Har det vært vanskelig for Ap å enes om skolestrukturen, all den tid dere ønsket færre skoler for framtiden? Har Ap her måtte svelge en kamel?

– Nei, det har vi ikke gjort. Det viktigste for oss var å enes om å bygge en ny skole sentralt på Sortland, og det maktet vi fint, opplyser Tove Mette Bjørkmo (Ap).

Viktig med ny idrettshall

Et annet element posisjonen på Sortland har blitt enige om, er å komme i gang med prosessen for nytt idretts- og svømmeanlegg. Tiden for dette er overmoden, mener partiene.

– Sortlandshallen og dagens svømmehall har begrenset levetid, og det har vært viktig å komme i gang med planleggingen av nye tilbud. Derfor er vi glade for at dette nå får fokus, påpeker den nye posisjonen på Sortland.

Konkret vil nå prosjektet ny idretts- og svømmehall planlegges inn i budsjettet for neste år, slik at planleggingen vil komme i gang.

Ut over de rene punktene som partiene har kommet fram til i avtalen, påpekes det at partiene er enige om hvilken overordnet retning Sortland de neste fire årene skal styres ut i fra.