Jon Nilsen og Økoråd Sortland melder overgang til Adwice Vesterålen

Økoråd-kontoret og Adwice-kontoret på Sortland slås sammen, og fortsetter som en større enhet under Adwice-paraplyen. Arnfinn Glad blir daglig leder og Jon Nilsen faglig leder i «nye» Adwice Vesterålen.

Johan-Thomas Hegdahl, Jon Nilsen og Arnfinn Glad, nå alle i Adwice, er fornøyde de. Foto: Aidem Media 

Sortland

Gründer og eier av Økoråd Sortland AS, Jon Nilsen, er initiativtaker til sammenslåingen. Han etablerte Økoråd Sortland i 2005. Ønsket om et større faglig miljø fikk han til å ta kontakt med Adwice, opplyses det i ei pressemelding fra selskapene.

– Jeg ønsket meg et større miljø lokalt på Sortland. Da var det naturlig for meg å se til Adwice, som allerede er etablert her. Jeg opplever Adwice som en seriøs aktør med et godt ry i markedet, og kontaktet Arnfinn som daglig leder ved Adwice Vesterålen. Lang historie kort: Den videre dialogen med Adwice viste at vi vil bli sterkere sammen. Jeg har veldig sansen for måten Adwice arbeider på, sier Jon Nilsen.

Ingen konflikt

Han understreker at det ikke ligger noen uenigheter eller konflikter med Økoråd-kjeden til grunn for beslutningen om å «melde overgang» til Adwice.

– På ingen måte. Men ut fra ønsket om et styrket miljø lokalt på Sortland, var det naturlig å involvere Arnfinn og Adwice i tankene. I tillegg ønsker jeg personlig å jobbe mer med kunder, mindre med administrasjon og ledelse av et regnskapskontor, forklarer Jon Nilsen.

Arnfinn Glad fortsetter som daglig leder i Adwice Vesterålen etter sammenslåingen. Jon Nilsen blir seniorrådgiver og faglig leder.

Det har ikke tatt lang tid fra Nilsen tok kontakt, til det nå er klart at Økoråd og Adwice slår seg sammen på Sortland.

– I Adwice jobber vi hver eneste dag med å identifisere muligheter for våre kunder. Da gjelder det å gripe mulighetene når de oppstår, også på egne vegne. Henvendelsen fra Jon viste seg fort å være en mulighet for begge parter. Nå ser vi fram til å bli bedre kjent med, og jobbe sammen med, våre nye kolleger og kunder, sier Arnfinn Glad.

Ingen store endringer

Det vil ikke bli store endringer for kundene til Økoråd Sortland.

– Vi jobber tett med våre kunder. Alle Økoråds kunder vil beholde samme kontaktperson som de har hatt, men det vil stå «Adwice» der det før stod «Økoråd», sier Glad.

Etter sammenslåingen med Økoråd Sortland, vil det være ti ansatte ved Adwice-kontoret i Vesterålen. Alle de ansatte i Økoråd Sortland AS blir med over til Adwice, som skal rekruttere enda flere til kontoret i Vesterålen:

– Vi opplever så stor kundetilgang at vi uansett må ut for å rekruttere flere ansatte. Vi blir ti fra starten etter sammenslåingen, men teller nok både elleve og tolv ganske så snart, sier Arnfinn Glad,

– Nå gleder jeg meg bare til å komme i gang som Adwice-ansatt. Jeg kjenner Arnfinn fra før, og har stor tro på at vi vil utfylle hverandre godt i arbeidet som daglig leder og faglig leder ved Adwice Vesterålen, sier Jon Nilsen, påtroppende faglig leder.

Adwice-sjef Johan-Thomas Hegdahl er fornøyd med utvidelsen av virksomheten i Vesterålen.

– Vår etablering på Sortland har fungert fra dag én. Vi er organisert på en slik måte at de daglige lederne ved våre kontor får jobbe med fag og rådgivning, mens vi fra sentralt hold leverer overordnede fellesfunksjoner innenfor ledelse, administrasjon, teknologi, fag og kvalitetssikring. Dette opplever nok våre kunder som positivt gjennom en tydelig lokal ledelse ved det enkelte Adwice-kontor, sier Hegdahl.

Sammenslåingen av Økoråd Sortland og Adwice Vesterålen iverksettes så snart som mulig. Blant tingene som må på plass, er nye og større kontorlokaler.