Sortland Sp, Ap og SV:

Har inngått samarbeidserklæring for neste periode, uten Rødt på laget

Tirsdag ble det klart at Sortland Senterparti, Arbeiderparti og Sosialistisk Venstreparti har gått sammen og blitt enig om en samarbeidserklæring for den kommende perioden. Dette vil si at de i tillegg til den felles plattformen de tre partiene og Rødt har blitt enige om, går Sp, Ap og SV inn i et dypere samarbeid de neste fire årene.

Tove Mette Bjørkmo (Ap), Karl-Erling Nordlund (Sp) og Jørun Drevland (SV) er fornøyde med samarbeidserklæringen de har blitt enig om for perioden 2019-2023. – partene mener at med dette som utgangspunkt vil vi styrke alle deler av samfunnet, og sikre innbyggernes velferd, står det i siste linje i samarbeidserklæringen.   Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Sortland

– Vi tre partiene har flertall i kommunestyret og er dermed både styringsdyktige og stemmedyktige. Vi vil fokusere på en trygg økonomisk styring som gir forutsigbarhet for innbyggerne de neste fire årene, sa påtroppende ordfører Karl-Erling Nordlund (Sp) under dagens pressekonferanse.


Nytt idretts- og svømmeanlegg og beholder skolene Sigerfjord, Maurnes, Strand og Holmstad

Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt i Sortland har blitt enige om en avtale som blant annet vil prioritere bygging av ny barneskole på Sortland og beholde grendeskolene Sigerfjord, Maurnes, Strand og Holmstad som 1-7skoler.

 

Nordlund poengterte at det ikke var noe dramatikk i at Rødt ikke er med på denne samarbeidserklæringen.

– Det er full overenstemmelse mellom oss og Rødt om dette allerede før vi startet arbeidet med den politiske plattformen, som de er en del av. De ønsket ikke å være en del av dette, men det betyr ikke at de ikke kommer til å støtte noen av sakene, sa Nordlund.

Dette bekrefter Rødts førstekandidat i Sortland, Kamilla Ravn Fossem, overfor VOL.

– Vi ønsker være litt mer selvstendig den kommende periode enn vi har hatt de siste fire årene. Vi vil bruke mer tid til intern skolering og å bygge politikken internt. Vi har sagt at vi vil støtte dem i blant annet skolestrukturen, budsjettet, økonomiplan og kommuneplan, også er det jo godt mulig at vi vil støtte dem i flere andre saker. Av erfaring vet vi at vi er enig med dem i mye, men også uenig i mye. Dermed ønsket vi ikke å være forpliktet til noe, sier Fossem.

– Vil være proaktiv

Samarbeidserklæringen omfatter en rekke punkter, og Nordlund sa at skolestruktursaken er svært viktig for SP.

– Vi vil også være proaktiv i forhold til utvikling i bygdene. Sortland har mye fokus på sentrumsutvikling, som vi er avhengige av, men vi skal også i større grad se på positiv utvikling i bygdene. Behov og muligheter skal kartlegges i samarbeid med bygdelag og lokale krefter, med sikte på økt bosetting i bygdene, sa Nordlund.


Debatten om skolene i Sortland ikke vanskelig for flertallet

Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet og Rødt i Sortland jobber enda med å lage en felles plattform for de neste fire årene. Påtroppende ordfører Karl Erling Nordlund (Sp) mener at skolestruktursaken ikke gjør det vanskelig å bli enige.


Avtroppende ordfører og påtroppende varaordfører i Sortland, Tove Mette Bjørkmo (Ap), sa at for dem er arbeidet med heltidskultur viktig.

– Vi skal sammen med fagorganisasjonene arbeide offensivt for å innføre heltidskultur i Sortland kommune. For at vi skal greie dette har vi som mål at heltidskultur skal stå nevn i alle planer innenfor Sortland kommune slik at vi blant annet kan få en bedre kvalitet innenfor helse, sa Bjørkmo.

Hun fortalte også at de har som mål at Sortland kommune skal benytte offentlige anskaffelser som et strategisk virkemiddel for å oppnå en bærekraftig miljøutvikling av arbeidslivet og etablering av lærlingeplasser.

– Når kommunen sender prosjekter ut på anbud skal det nasjonale seriøsitetsprinsippet legges til grunn og vi ønsker å benytte bedrifter som har læringer, sa Bjørkmo.

Vil ha Veipakke Vesterålen inn i Regional Transportplan

Videre er også et punkt i samarbeidserklæringen at Sortland kommunes infrastruktur skal utvikles.

– Veistandarden må heves og det skal lages en prioritert progresjonsplan. Vi vil jobbe med at sammenføyning av Vesterveien og Bjørklundveien skal igangsettes, med mål om ferdigstilling. Den mye omtalte Veipakke Vesterålen skal følges videre opp, der vi har som mål å få igangsatt en utredning og å etter hvert få den inn i Regional Transportplan, sa Bjørkmo, og la til at de også vil prioritere rensing av kloakk i hele kommunen, samt videre utbygging av bredbåndet og videre tettstedsutvikling.

Jørun Drevland, lokallagsleder i Sortland SV, sa at for dem har det vært kjempeviktig å få inn klima- og miljø i samarbeidserklæringen.

– Vi ønsker at Sortland kommune skal levere et klimabudsjett og et klimaregnskap for all kommunal virksomhet, og vil jobbe for at alle virksomheter i kommunen skal bidra til det samme. Kommunen skal sikte mot å bli sertifisert som en Miljøfyrtårn-kommune, der klima og miljø skal hensyntas i alle planer og prosjekter. Verningen av matjorden ønsker vi også styrket, sa hun.

I tillegg til klima og miljø, konstaterte Drevland at stedsutvikling og kultur alltid har vært veldig viktig for SV, og at de vil jobbe videre for at Kulturfabrikken skal gi et bredt og mangfoldig tilbud for alle.

Vil hindre lediggangen blant unge

I tillegg til de overnevnte punktene pekte også Nordlund på at de vil bedre oppvekstmiljøet for barn og unge og blant annet arbeide for å øke dekningen av helsesykepleiere og miljøterapeuter, som skal hindre lediggangen blant denne gruppen.

– Det er faktisk slik at det er 300 av innbyggerne i Sortland mellom 16 og 30 år som skulle vært på skole eller i jobb, som ikke er det, sa Bjørkmo.

– Dermed må vi være vårt ansvar bevisst og se hva vi kan gjøre for å hente dem frem og finne løsninger. De er en ressurs vi trenger, og for å løse dette må vi jobbe tversektorielt, sa Nordlund.

– Hvordan vil dere jobbe videre for å spesifisere disse målene?

– Det er vanskelig å spesifisere dette i samarbeidserklæringen, men vi vil selvfølgelig ha den med oss i de beslutningene som skal tas de neste fire årene, sa Bjørkmo til nikk fra Nordlund og Drevland.