Gregersen har fått ny tittel

Under torsdagens kommunestyremøte i Sortland ble det vedtatt at rådmann Randi Gregersens stillingstittel endres fra rådmann til kommunedirektør.

Flertallet i kommunestyret stemte for at rådmannen heretter skal kalles kommunedirektør.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Sortland

Kamilla Ravn Fossem (R) inntok talerstolen og uttalte at Rødt ikke mente kommunedirektør var en kjønnsnøytral tittel.

– Vi mener dette er en tittel som hører til i privat næringsliv og at det ikke har noe å gjøre på statlig og kommunalt plan, sa hun.

På bakgrunn av dette ønsket Rødt at rådmannens stillingstittel skulle endres til administrasjonsleder.

Heller ikke Senterpartiet mente at kommunedirektør var en god tittel.

Høyres Beate Bø Nilsen sa at det var på tide å avskaffe kjønnede titler alle statlige og kommunale organer. Hun mente at dette var et godt verktøy for å oppnå kjønnsbalanse, og pekte på at dette var noe likestillings- og diskrimineringsombudet hadde ønsket i flere år.

Da saken var oppe i formannskapet stemte alle mennene mot endring av rådmannens tittel, mens alle damene stemte for. En av dem som i tiden etter formannskapet hadde endret mening og ville støtte forslaget, var Høyres Roar Wessel Olsen.

17 stemte for innstillingen

Under avstemningen ble Rødts forslag nedstemt, med tre stemmer for (fra Rødt) og 24 stemmer mot (fra H, Ap, Sp, SV, MDG, FrP).

Formannskapets innstilling fikk 17 stemmer for (Ap, SV, FrP, MDG, H), og ti stemmer mot (Sp og Rødt).

Dermed ble formannskapets innstilling om å endre tittelen til kommunedirektør vedtatt.


I dag avgjøres rådmannens fremtidige stillingstittel

Under torsdagens kommunestyremøte i Sortland skal rådmannens fremtidige stillingstittel vurderes og vedtas.