I dag avgjøres rådmannens fremtidige stillingstittel

Under torsdagens kommunestyremøte i Sortland skal rådmannens fremtidige stillingstittel vurderes og vedtas.

Randi Gregersen, rådmann i Sortland kommune  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Sortland

Da formannskapet behandlet saken i juni i år, var formannskapet splittet i denne avgjørelsen. Ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) fremmet forslag om at ny tittel på rådmann skulle være kommunedirektør. Rødts representant Christoffer Ellingsen fremmet et alternativt forslag om at kommunens administrative leder fortsatt skulle benevnes som rådmann i Sortland.

– Jeg mener at rådmannen skal hete rådmann. Begrunnelsen er ideologisk. Benevnelsen direktør blir av mange oppfattet som og knyttet til noe som er kommersielt. Dette er en del av trenden for å omdanne kommunal og offentlig virksomhet til å bli en del av det kommersielle, noe Rødt er mot, sa Ellingsen.

Rødts forslag støttet blant annet Karl-Erling Nordlund (Sp) og Roar Wessel Olsen (H).

Ordførerens forslag ble vedtatt med fem stemmer, mot fire stemmer som ønsket å støtte Ellingsens forslag. Samtlige av de fire som stemte mot, var menn.

Foran dagens kommunestyremøte mener Rødt at tittelen rådmann bør endres til administrasjonsleder.


Tydelige kjønnsforskjeller kom frem i formannskapet:

Kvinnene sa ja til at rådmannen skal hete kommunedirektør. Mennene sa nei.

På forslaget fra ordfører Tove Mette Bjørkmo om at rådmannstittelen i Sortland skal døpes om til kommunedirektør, var det slett ikke alle som syntes det var en gode idé.


– Mål med kjønnsnøytrale stillingstitler

Bakgrunnen for at dette nå skal opp til endelig vurdering, er at det i den nye kommuneloven er innført en ny tittel, kommunedirektør, på leder for den samlede administrasjonen. I departementets vurdering menes det at forslaget om å lovfeste kommunedirektør er godt begrunnet.

– Det er et mål i seg selv at stillingstitler er kjønnsnøytrale. Det vil også virke klargjørende at lederen av den kommunale administrasjonen har den samme tittelen i alle kommunene, står det.

Departementet skrev også i sin vurdering at de ikke kunne se at det har vært en utbredt misforståelse blant innbyggerne og andre hvem som er den øverste administrative lederen i kommunen. På bakgrunn av dette mente de at det ikke eksisterer et særlig behov for å lovfeste en særskilt tittel. Derfor valgte departementet å ikke lovfeste tittelen kommunedirektør som en obligatorisk tittel på lederen av administrasjonen.

– Departementet vil likevel peke på de hensynene som ligger til grunn for utvalgets forslag, og oppfordre kommunene om å bruke den kjønnsnøytrale tittelen som loven selv bruker på denne stillingen, skrives det.– Ikke en relevant problemstilling

I sin vurdering av saken peker administrasjonen i Sortland på at i den gjeldende kommuneloven heter den øverste lederen for administrasjonen administrasjonssjef. Ifølge vurderingen er det under ti kommuner som bruker tittelen administrasjonssjef i dag, mens de fleste bruker rådmann.

– Tittelen kommunedirektør kan skape krøll i kommuner som allerede har kommunaldirektører i staben. En rekke tittelendringer må da gjøres for å unngå forvirring. I Sortland heter nivået under rådmannen kommunalsjef, så problemstillingen er ikke relevant, skrives det i vurderingen.

Det pekes videre på at Hadsel kommune tidligere i år vedtok at rådmannen skulle endre tittel til kommunedirektør.

– Det viktigste argumentet for en endring av tittelen er imidlertid å vedta en kjønnsnøytral tittel. Det er et mål i seg selv at stillingstitler er kjønnsnøytrale, heter det i administrasjonens vurdering.


Vil ikke ha lovpålagt navn

Klangen i navnet Vesterålen interkommunale politiske råd, skjærer i ørene til Bø-ordfører Sture Pedersen.Andøy og Bø ser ut til å beholde «rådmannen»

I Hadsel skal rådmannen nå kalles kommunedirektør. Det skjer trolig også i Øksnes. Andøy og Bø ser foreløpig ut til å beholde «rådmannen».Ny tittel på rådmannen i Øksnes

Det anbefales at man i Øksnes endrer tittel på administrasjonens øverste leder.Vil at denne mannen skal bli kommunedirektør

Foran kommende politiske møter har rådmannen i Hadsel innstilt at rådmannen skifter tittel til Kommunedirektør.