Nordland fylkeskommune:

Positiv til fortsatt masseuttak i Ramnflauget

Nordland fylkeskommune er positiv til at det fortsatt skal tas ut masser i Ramnflauget i Sortland.

  Foto: Webatlas

Sortland

Ingelin Noresjø, som er fylkesråd for næring i Nordland fylkeskommune, skriver i en høringsuttalelse at masseuttaket i Ramnflauget i Sortland kommune er viktig for ulike formål i kommunen.

– Nordland fylkeskommune ser på mineraler som viktige for verdiskaping og sysselsetting. Tilgang til lokale byggeråstoffer som sand, grus og pukk er også viktige for utbyggingsprosjekter i de fleste kommunene da disse ofte utgjør store volum i slike prosjekter. Lang transport medfører store økte kostnader, og er ugunstige sett i miljøsammenheng. Uttaket i Ramnflauget i Sortland kommune er viktige til lokal bruk til ulike bygg- og anleggsformål i kommunen, skriver fylkesråden til Direktoratet for mineralforvaltning.

Fylkesråden viser til at det i søknaden fra Brødrene Jobsen AS om driftskonsesjon for Ramnflauget er angitt et uttak på 5.000 kubikkmeter pukk per år, og et totalt uttak på 23.000 kubikkmeter. Fylkesråden viser til at det foreligger driftsplan for uttaket, og at det i søknaden fra Brødrene Jobsen AS vises til godkjent reguleringsplan.