Calanus med ny innhøstingsmetode

Calanus tar i bruk ny innhøstingsmetode for å minske innblanding av larver og yngel i sin jakt på raudåte.

Calanus Helse, som selger naturprodukt som er basert på krepsdyret raudåte, har kontorer på Sortland og bygger ny fabrikk på Holmen.   Foto: Marius Birkeland

Sortland

– Vi ønsker å høste lengre til havs for å være til mindre sjenanse for kystflåten. Ny teknologi er under uttesting og vi håper å kunne ta det i bruk innen kort tid, sier seniorforsker og fagsjef Ole Petter Pedersen i Calanus AS til Fiskeribladet.