Legger ned telefonsentraler til nyttår

Den første av de siste gamle telefonsentralene i Sortland kommune legges ned til nyttår. Dermed må også trygghetsalarmene i kommunen over på moderne løsninger.

Fiber overtar en del av tjenestene som tidligere ble tilbudt over kobbernettet til Telenor.  Foto: Corbis

Leverandører av trygghetsalarmer må kontaktes for å sikre at løsningen fungerer.

Telenor
Sortland

Det er sentralen i Vestmarka som legges ned først, på selveste nyttårsaften. Senere legges telefonsentralene i Blokken og på Kleiva ned den 31. juli neste år. Telefonsentralen på Maurnes legges ned 1. oktober 2020.

Telenor Norge har informert Sortland om moderniseringen som teleselskapet gjennomfører i kommunen. Nedleggelse av sentralene ble varslet i slutten av januar i år, mens detaljerte datoer for nedleggelser for de gamle telefonsentralene foreligger først nå.

Telenor informerer kommunen om at man må regne med henvendelser fra publikum knyttet til moderniseringen. Etter planen skal hele infrastrukturen i Norge være modernisert innen 31. desember 2022. Da skal det gamle kobbernettet for telefoni og bredbånd være utfaset.

– Mange av kommunens innbyggere har i dag en bredbåndsløsning eller fasttelefoni gjennom Telenors kobbernett. Alle disse innbyggerne vil få tilbud om nye telefoni- og bredbåndsprodukter, sier moderniseringsdirektør Arne Quist Christensen i Telenor Norge.

Der det oppstår feilsituasjoner i koppernettet for kunder som ikke har fått ny løsning, vil Telenor tilby ny løsning for disse kundene, framfor å rette feilen. Dersom telenettet ikke er klargjort for ny løsning, vil Telenor likevel rette feilen.

Trygghetsalarmer

– Enkelte innbyggere i kommunen kan ha en trygghetsalarm som er basert på fasttelefon eller ADSL. Hvilke brukere dette er, har ikke Telenor oversikt over. Det er helse- og omsorgsetaten i kommunen som normalt administrerer denne tjenesten. Dersom kommunen har brukere av trygghetsalarmer som berøres av moderniseringen, er det viktig at leverandøren kontaktes slik at de kan levere en alternativ løsning til kunden og forsikre seg om at den nye løsningen fungerer hos brukeren i god tid før fasttelefonen legges ned, opplyser direktøren i sin henvendelse til Sortland kommune.