– Jeg har aldri blitt så overrasket over å motta en pris som denne

Svein Spjelkavik vant Næringsprisen i 2019, som blir delt ut av Vesterålen Næringslivssamarbeid på den ærlige Vesterålskonferansen.
Sortland

– Dette hadde jeg aldri forestilt meg, sier Svein Spjelkavik.

I juryens begrunnelse heter det blant annet at «årets prisvinner er en kjent kulturpersonlighet langt utenfor regionens grenser, men er også en næringsaktør som stiftet sitt eget reklamebyrå for over 30 år siden på Andenes. Gjennom egen kreativitet, blikk og evne til å koble næring og kultur, har han levert produksjoner av høyeste rang til firma og offentlige aktører både i egen kommune, egen region, eget fylke, men også utenfor landegrensene»

Videre står det å lese i begrunnelsen at «Spjelkavik er blant dem som har bidratt sterkt til en positiv omdømmebygging av Vesterålen vårt lokale næringsliv og oss som bor her. Han slår gjennom nasjonalt, og har satt regionen på kartet. På sin ujålete, ekte og nære væremåte er Svein Spjelkavik en flott ambassadør for oss alle. Det er godt kjent at han er opphavsmannen bak begrepet framsnakking, som fikk stor nasjonal oppmerksomhet som hele kongefamilien har tatt i bruk».


Vesterålskonferansen vant Vesterålens næringspris 2018

Vesterålens næringspris 2018, ble utdelt på Vesterålskonferansen, og gikk til Vesterålskonferansen.

 

Takknemlig for prisen

Selv ble hovedpersonen svært overrasket over å motta prisen.

– Jeg så ikke dette komme, men det er jo slik at vi alle liker å bli sett. Tusen takk for prisen og takk for at dere vil dele den ut. Det er viktig at vi sett pris på hverandre. Takk til alle drømmere der ute som arrangerer ting. Uten drømmer og risiko, kommer man ikke langt,  sa blant annet en rørt Spjelkavik i sin takketale.

Litt på siden

Da Vol pratet med Spjelkavik etter utdelingen, var han fortsatt beveget. Han syntes også det var ekstra artig at prisen kunne kobles til foredraget han holdt på konferansen, om at næringslivet og kulturlivet i Vesterålen har et fortrinn av å spille på lag.

– Jeg så ikke den komme i det hele tatt. Det var først da ordet reklamebyrå ble nevnt av juryformann Johnny Karlsen, at jeg forsto at det var jeg som fikk prisen, sa han.

Spjelkavik har ifølge seg selv drevet med mye rart, men mange forbinder han nok i stor grad med feltene reklame og kultur.

– Jeg har jobbet i næringslivet i mange år, men har ikke sett på meg selv som en ren næringslivsaktør. Det jeg har holdt på med har vært litt på siden sammenlignet med mange av de fra næringslivet som deltok på konferansen, og som har gjort mye bra for næringslivet i regionen. Jeg har generelt veldig stor respekt for personer som skaper jobber og arbeidsplasser, sier Spjelkavik.


- Jeg føler meg som Barack Obama da han fikk fredsprisen

Inge Berg og Nordlaks fikk næringsprisen, men har mye arbeid igjen for det de fikk prisen for.  

 

Skiller seg ut

Spjelkavik har gjennom årenes løp mottatt en rekke priser. De fleste prisene han har fått, var ikke like uforutsigbare som det var å motta Vesterålen Næringslivspris.

– De fleste gangene har det ikke kommet like brått på, bortsett fra Årets Fæsteråling, som jeg ikke ante var en pris en gang. Men jeg har aldri blit så overrasket over å motta en pris som jeg ble da jeg fikk denne, slår Svein Spjelkavik fast.


Akselsen Engineering vant Næringsprisen

Akselsen Engineering mottok årets Næringspris under Vesterålskonferansen i dag.