Kan miste over 160 elever

Sortland videregående skole risikerer å miste over 160 elever som i dag går idrettslinja og naturbrukslinja på Sortland, Kleiva og Myre.

Rektor Rune Lødemel informerte fredag alle ansatte om forslagene til nedskjæringer i studietilbudene ved Sortland videregående skole.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Sortland

Rektor Rune Lødemel ved Sortland videregående skole understreker at eventuelle endringer som kommer fra neste skoleår, ikke får betydning for de som allerede går på studieretning idrett og naturbruk.