Sa nei til utvidelse på Strandskogjordet. Vil vite hva som skal inn, før de gjør ny vurdering

Formannskapet i Sortland sa torsdag nei til en søknad om utvidelse ved Strandskogjordet.

Formannskapet i Sortland sa torsdag nei til utvidelse ved Strandskogjordet.  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

Sortland

Fazenda Utvikling AS ønsker å bygge et bygg på 1.970 kvadratmeter på Coop Bygg/Extra-lokalene på Strandskogjordet i Sortland. Dette slik at en ny handelsaktør kan flytte inn i de nye lokalene. Torsdag sa formannskapet nei til dette tiltaket.

På bakgrunn av at Sortland kommune ikke vet hvem eller hva som eventuelt skal inn, sa formannskapet torsdag nei til tiltaket av prinsipielle hensyn.


Vil bygge ut på Strandskogjordet, men vil ikke røpe hvem som skal inn

Fazenda Utvikling AS ønsker å bygge på 1.970 kvadratmeter på Coop Bygg/Extra-lokalene på Strandskogjordet i Sortland. Dette slik at en ny handelsaktør kan flytte inn i de nye lokalene.  

 

I saksdokumentet fra kommunen het det:

«Sortland kommune avviser anmodning om oppstart om regulering. Begrunnelse: Saken er å anse som prinsipiell da formannskapet (planutvalget) må ta stilling til om kommunen kan akseptere avvikene fra byplan og regionale planbestemmelser som reguleringsplanen vil medføre. Planavdelingen vurderer avvikene fra Byplan som vesentlig. Tiltakshaver er gjort kjent med administrasjonens vurdering. Dersom planinitiativet fører frem og blir lagt til grunn for et nytt planvedtak, vil dette tilsidesette vesentlige hensyn som ble lagt til grunn for vedtak av Byplan og fremtidig utvikling av Sortland sentrum. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven §§ 4-1, 12-1 og 12-3»

Videre mener kommunen at administrasjonen ikke har kjennskap til hvilken konkret handel som initiativet skal tilrettelegge for. Det er således et begrenset grunnlag for å kunne vurdere om tiltaket er i tråd med, eller motstrid med overordnet plan. Det at det også i overordnede regler og lover skal legges til rette for kjøpesenter, men da i sentrum, er også noe som har gjort at kommunen har satt foten ned.

Stor enighet

Under formannskapet torsdag ble saka diskutert.

Christoffer Ellingsen (Rødt) mente at innstillinga fra administrasjonen var rett.

– Det er ting som sier at en skal gjøre noe her. Vi var mot å fjerne den dyrkede marka. Derfor mener vi området bør utnyttes når det først er gjort det som er gjort der. Tiltakshaver mener det er mulig å bygge ut der. Det ligger begrensninger der, men vi vet jo ikke om det faller inn under der før vi vet hva som skal inn. Vi kan kjøre sivil ulydighet om vi vil her om vi mener tiltaket er så godt. Når det er sagt, så vet vi ikke noe om hva som skal inn der. Om vi da sier ja, har vi ikke hånda på rattet. Derfor sier vi nei ved denne korsvei, og håper tiltakshaver kommer igjen med mer info.

Varaordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) var også enig:

– Starten for dette området var også litt sivil ulydighet. Jeg mener vi burde gjøre oss ferdig med den ulydigheten før vi går videre. Jeg er enig med Ellingsen at det er viktig at vi vet hva som skal være der. Det må tiltakshaver gjøre rede for. Jeg mener vi gjør ei innstilling på å si nei nå.

Ordfører Karl-Erling Nordlund (Sp) støttet dette.

– Det er viktig vi gjør oss ferdig med de uklarhetene om Strandskogjordet. Byplanen er også klar på at det er viktig hva som skal inn av handel utenfor sentrum. Derfor støtter jeg innstillingen.

Etter diskusjonen ble innstillingen enstemmig vedtatt.