Solgte eiendom for 135 millioner i oktober

Det ble omsatt fast eiendom i Vesterålen for drøyt 135 millioner kroner i oktober. Over halvparten av denne omsetningen skjedde på Sortland.

Denne eiendommen på Andenes ble Vesterålens dyreste i oktober. Leilighetsbygget ble solgt for 4,7 millioner kroner. 

Sortland

I Andøy ble det kjøpt og solgt eiendom for 16,7 millioner kroner i oktober. Gamle Andenes Røde Kors sykestue ble solgt for 4,7 millioner kroner. Det er lenge siden bygget har vært brukt som sykestue. De siste årene har det vært leiligheter i bygget. Kjøperne er en gruppering bosatt i Tromsø, men med sterke aner til Andenes.

Nest dyreste eiendom i Andøy i oktober, var et hus på Dverberg, som ble omsatt for 1,55 millioner kroner.

(+) Her kan du lese alle eiendomsomsetningene i Andøy i oktober.

I Bø ble det bare solgt fire eiendommer i oktober. Til sammen utgjorde disse transaksjonene bare 2,7 millioner kroner. Ett av salgene -Kattberget 1 – utgjorde mer enn halvparten av verdiene på salgene. Eiendommen ble solgt for 1,45 millioner kroner fra Randi Ludvigsen til Mathias Arntzen Henriksen.

(+) Her kan du lese om hvem som kjøpte og solgte eiendom i Bø i oktober.

Hadsel

I Hadsel var det god fart på eiendomssalget i oktober. I alt ble det kjøpt og solgt for 31,7 millioner kroner. Fagfoto As kjøpte en eiendom fra Sortland boliger (Steinsvik) på Melbu for 3,34 millioner kroner. Dette var i særklasse den dyreste eiendomshandelen i Hadsel i oktober. Dette er en eiendom på Torodden.

Grågåsveien 4 på Stokmarknes ble solgt for 2,6 millioner kroner. Dette var den nest dyreste handelen i Hadsel. Kjøperne var Karstein Kristensen og Marit Anie Kristensen.

(+) Her finner du all eiendomsomsetning i Hadsel i oktober.

Sortland

I Sortland ble det omsatt eiendom for drøyt 69 millioner kroner i oktober. Fire eiendommer ble solgt for mer enn fire millioner kroner. Hans Olav Søberg solgte Elvebakken 80 til Truls Hansen Bang og Viktoria Rasmussen for 4,6 millioner kroner. Det var den dyreste eiendommen i oktober. Lilandveien 65 A ble solgt solgt for 4,4 millioner kroner og Bakkelia 78 ble solgt for 4,25 millioner kroner. En eiendom i Sigerfjordveien nådde nesten fire millioner kroner.

(+) Sjekk hvem som kjøpte på Sortland i oktober.


Øksnes

Kjøp og salg av eiendom i Øksnes, ga en samlet omsetning på 15,3 millioner kroner i oktober. Tre eiendommer ble omsatt for mer enn tre millioner kroner. Den dyreste var Gossenveien 25, som ble omsatt for 3,9 millioner kroner til Benedikte Martinsen Åsen og Tom Martinsen Åsen.

Tverrbakken 15 ble solgt for 3,7 millioner kroner.

(+) Her kan du se hvem som kjøpte og solgte eiendom i Øksnes i oktober.