Hovedtillitsvalgt Elisabeth Steen (43) fra Sortland:

Denne sortlandsdama gir NAV-skandalen et ansikt

En drøy uke med NAV-skandale oppleves som blytung også for mange NAV-ansatte. Hovedtillitsvalgt Elisabeth Steen (43) forstår at de som har vært utsatt for feil har opplevd NAV som mer opptatt av å «ta» folk enn å hjelpe.

NAV-TILLITSVALGT: Elisabeth Steen (43) bor opprinnelig i Tromsø, men er i Oslo for å delta i møter om NAV-skandalen. Hun beskriver en tung tid i kjempeetaten, men Steen, som er Liverpool-tilhenger, fikk et lite pusterom og en ny seier for favorittlaget på hotellet tirsdag kveld.   Foto: Mattis Sandblad, VG

Sortland

– Dette har vært tunge dager for de ansatte også. Tilliten til NAV er svekket. Klart det påvirker oss ansatte, sier Tromsø-kvinnen som i anledning NAV-skandalen er innlosjert på et sentrumshotell i hovedstaden.

Hun representerer hele 5600 arbeidstakere i den største fagorganisasjonen for de NAV-ansatte, Norsk Tjenestemannslag (NTL).

Tøffere tone

Mange av hennes kolleger og medlemmer sitter i førstelinjen i NAV. Noen er veiledere, noen har bistått brukere med søknad om arbeidsavklaringspenger – for deretter å kreve tilbakebetaling.

Fordi NAVs ledelse og lovtolkning har krevd det av dem.

Men:

– Ansatte som ikke har noe med dette å gjøre, opplever at det blir stilt spørsmål ved jobben de gjør. Det er blitt en tøffere tone fra noen av våre brukere. Jeg har fått tilbakemeldinger fra ansatte som gruer seg til å gå på jobben, forteller Steen.

Både hun selv og mange kolleger opplever at ikke alle brukere av NAV skiller mellom ansatte som lojalt gjør den jobben de er satt til – og de som har tolket lovverket feil. Det er ikke de ansatte som tolker lovverket, minner Steen om.

Tillit til Vågeng?

– Hva er ditt råd til kollegene dine?

– Ta vare på hverandre, og ikke ta dette personlig. Dette dreier seg om en enorm systemsvikt, sier Steen.

– Har du som representerer de ansatte tillit til ledelsen i NAV etter feilen som er begått?

– Nå er ikke riktig tidspunkt for å drøfte om vi har tillit eller ikke. Nå er alle opptatt av at vi skal rydde opp i sakene, svarer Elisabeth Steen.

EXIT? Sigrun Vågeng (69) er direktør i NAV. Flere har krevd hennes avgang etter Nav-skandalen. Bildet er tatt etter Debatten på NRK1 sist uke.  Foto: Trond Solberg, VG

Hun kan fortelle at noen av de ansatte har forsøkt å ta opp praksisen med avslag, stans og krav om tilbakebetaling for mottakere av sykepenger og arbeidsavklaringspenger (AAP) med opphold i EU og EØS-land.

– Reagerte noen av dere som NAV-ansatte underveis på at EØS-forordningen ikke ble hensyntatt i håndteringen av mottakere av kontantytelser som oppholdt seg i EU og EØS-land?

– Ansatte som er våre medlemmer har bidratt til faglige diskusjoner om dette, uten at de nådde frem. I stedet valgte NAV å følge en praksis som viste seg å være feil, svarer NTL-lederen for de NAV-ansatte.

– Fikk beskjed i juni

Hun har selv jobbet i den enorme etaten siden 2011.

– Kan du dokumentere at ansatte har tatt opp og påpekt en mulig feil lovfortolkning underveis?

– Nei, ikke uten videre. Men jeg har fått tilbakemelding fra flere ansatte om at dette ble tatt opp. Men det var også delte meninger om hva som var korrekt praksis – blant våre medlemmer, sier Steen.

– Når fikk dere NAV-ansatte beskjed om at praksis skulle endres og EØS-forordningen følges?

– Det ble gitt beskjed i juni i år om at praksis ble endret. Dette gikk ut som en intern beskjed i NAV om at sykepenger og arbeidsavklaringspenger ikke kan stanses eller avslås kun fordi brukeren har oppholdt seg i et annet EØS-land. Beskjeden var at dette var bestemt av Arbeids- og sosialdepartementet etter innspill fra Trygderetten.

Steen er ikke helt ukjent med at både folk som er dømt til fengselsstraff og som er krevd for tilbakebetaling av ytelser på feil grunnlag, har opplevd NAV-ansatte som mer opptatt av å «ta» folk enn å hjelpe folk.

– Hvordan ser du på det?

– Jeg synes det er trist at folk opplever det sånn. Å drive kontroll er imidlertid noe NAV er pålagt å drive med. Men først og fremst skal NAV hjelpe mennesker. Samtidig er det ikke vanskelig å forstå at de som er domfelte og krevd for tilbakebetaling på feil grunnlag, opplever kontrollen som belastende. Vi har medfølelse.

– Må rydde opp

– Hvordan skal NAV oppnå tillit hos folk?

– Vi må nå vise at vi har evne til å rydde opp i denne saken. Det er det viktigste, svarer Steen kort.

– En som ble feilaktig dømt til fengselsstraff i saken, sier han fikk 14 dager på seg til å tilbakebetale en sum på flere hundre tusen kroner i arbeidsavklaringspenger. Hvor viktig er det at NAV betaler raskt tilbake?

– Det er viktig at dette behandles effektivt. Men det må også gjøres på en skikkelig og grundig måte. Dette arbeidet vil ventelig gå ut over andre oppgaver som NAV har. De som nå skal jobbe med disse sakene som har fått feil utfall, får ikke jobbet med andre saker. Dette kan føre til lengre ventetid for andre brukere av NAV. Så ærlige må vi være.

– Har dere som NAV-ansatte opplevd at regjeringen og departementet har forsøkt å stramme inn på NAV-ytelser og trygdeeksport de siste årene?

– Vi driver ikke vår forvaltning og vårt arbeid basert på politiske signaler, men etter lover og bevilgninger i statsbudsjettet.