– Det vil bli krise for landbruksnæringa

Leder av Sortland bondelag, John-Erik Bjørlo var sammen med Utdanningsforbundet og naturbrukselever på markering. –For næringa er det krise om fagmiljøet forsvinner, sier han.

Leder i Sortland bondelag, John-Erik Bjørlo mener Kleiva bidrar positivt til fylkeskommunens økonomi, og er sterkt i mot nedleggelse av de grønne linjene ved skolen.   Foto: Tone M. Sørensen

Sortland

– For næringa har skolen kjempestor betydning, både fordi den utdanner agronomer og avløysere. Og ikke minst for at her er et miljø som vi gårdbrukere kan søke til for å øke kompetansen, sier leder i Sortland bondelag, John-Erik Bjørlo.

Torsdag var det markering på Kleiva mot at landbruksutdanninga er foreslått nedlagt. Saken skal opp i fylkestinget i neste uke, og en avgjørelse er ventet å komme rundt 4. desember.

Sørger for rekruttering

Forslaget om å legge ned landbruksutdanninga, de grønne linjene ved Sortland videregående skole avdeling Kleiva, vekker harme. Fylkeskommunen forslår å ha kun ei landbruksutdanning i Nordland, i Mosjøen.

Bondelagslederen peker også på viktigheten av veterinærene og at det er full veterinærdekning. Landbruksskolen er i så måte viktig.

– Andre steder i landet begynner man å slite med å få veterinærene til å gå vaktordningene. Mens her er det fem veterinærer som har et godt samarbeid og system. Og det gjør at folk vil hit og jobbe som veterinær, sier han.

– Vil bli krise

Det samme gode fagmiljøet finnes på landbruksrådgivninga.

– Den største konsentrasjone av Norsk landbruksrådgivning og rådgivere i hele Nordland, er her på Kleiva. De sliter med å få rådgivere på Helgeland og i store deler av landet. Mens her har vi fått tre nye unge rådgivere det siste halvåret. Og det er fantastisk, sier han.

Å rive ned det som er et godt fagmiljø, mener Bjørlo vil være katastrofalt for landbruksnæringa i regionen.

– Det er krise. Det er det absolutt, sier han.

Bjørlo er kritisk til fylkeskommunens nedleggingsforslag også på grunn av mangelen på tall. Ingen steder er det beskrevet hvor mye en eventuell nedleggelse av de grønne linjene vil spare.

– Vi har ikke fått sett noen tall på hva de mener å spare på dette. Og det regner vi med at de har jobbet med og funnet, fordi det er en grunn til at de vil kutte Kleiva, sier han.

– Kleiva bidrar positivt til økonomien

Bjørlo har vært med i ei gruppe som har sett på den økonomiske siden av saken.

– De siste fire ukene har vi sitter sammen med Kleiva og sett på tallene. Det som viser seg nå er at Kleiva genererer et positivt bidrag til fylkeskommunen. Og det er «helt vilt», sier han.

– En plass mellom 10 og 20 millioner vil det bli i inntekter fra de oppdrettskonsesjoner som er innen akvakultur. I tillegg er der en skogeiendom som fylkeskommunen har i Sørfjorden som har en nettoverdi på cirka 12 millioner kroner, som kan tas ut de neste 20 årene.

– Totalt vil det gi et positivt bidrag til fylkeskommunen. Utdanninga her på Kleiva koster de ingenting. Det gir faktisk et pluss, hvis de forvalter eiendommen og skolen på rett måte. Og det er det de blir utdannet til de som går her, å forvalte naturressursene, sier han.

– Dermed synes jeg forslaget er helt utrolig, at man i det hele tatt foreslår å legge ned Kleiva, slår John-Erik Bjørlo fast.