Vil ta tak i funnene fra Ungdata-undersøkelsen:

Ønsker 500.000 kroner mer i budsjettet for neste år for å gi bredere tilbud til ungdommen

På bakgrunn av funnene i årets Ungdata-undersøkelse, ønsker Kulturfabrikken gjerne å utvide sitt eksisterende tilbud til ungdommen i Sortland. Det kan de derimot ikke gjøre med den foreslåtte økonomiske rammen for de kommende årene.

Fra venstre: Ungdomsarbeider Robert M. Larsen, direktør Tone Toften, fritidsleder Øystein Bjørstad Lindbeck  Foto: Innsendt

Sortland

Det sier kultursjef i Sortland kommune og direktør på Kulturfabrikken, Tone Toften, og fritidsleder Øystein Bjørstad Lindbeck til Vol.

– Det har fremkommet noen utfordringpunkter som ligger under vårt ansvarsområde i Ungdata-undersøkelsen. Disse utfordringene har vært diskutert både i ledergruppen i Kulturfabrikken, i styret og drøftet med kommunalsjef for oppvekst i Sortland, Erik Strand. For å ta tak i disse utfordringene har vi mulighet til å utvide det tilbudet vi allerede har til ungdom. Vårt ansvarsområde er i all hovedsak å gjøre forebyggende arbeid, sier Toften.

Hun skisserer muligheter som å utvide åpen hall og invitere flere frivillige organisasjoner inn der, ha ungdom som holder på å falle utenfor i ungdomsskolen i praksis en dag i uken, og å utvide åpningstiden på «Teket» i regi av Ungdomsfabrikken.

– Vi mangler driftsmidler til å kunne gjennomføre dette. Dermed har vi kommentert dette behovet i budsjettet til Kulturfabrikken, som skal behandles neste uke, sier hun.

I kommentaren i budsjettet fremkommer det at for å kunne øke tilbudet, trenger de å styrke bemanningen med et årsverk, samt at de vil få økte utgifter med forvaltning, drift og vedlikehold.

Kulturfabrikken har stipulert at et økt tilskudd på 100.000 kroner i året vi dekke utgiftene knyttet til renhold, lys og varme. I tillegg må det en stilling til, til for eksempel en ungdomsarbeider, og dermed vil det samlede beløpet bli på rundt 500.000 kroner. I forslaget til driftsbudsjett for de kommende fire årene, ligger det inne en foreslått årlig ramme på 24,4 millioner kroner, det 13 millioner av disse pengene går til å betale leie av lokaler til kommunen.

Flere benytter seg av tilbudet

Bjørstad Lindbeck har sammenlignet resultatene fra Ungdata-undersøkelsen fra 2017 til 2019, og har også funnet positiv utvikling.

– I 2019 svarer flere ungdommer at de benytter seg av Ungdomsfabrikken enn de gjorde i 2017. Noe av det som vi tror har gjort utslaget, er at vi har flyttet Ungdomsfabrikken og at den nå er i tilknytning til biblioteket. Dermed har vi fått mye mer egnede lokaler, sier han.

Bjørstad Lindbeck og Toften tror også at det er noe annet som har spilt en viktig rolle i at ungdommen i større grad benytter seg av tilbudet nå enn før.

– Da Kulturfabrikken sto ferdig ønsket vi at ungdommen skulle henge her fremfor på bussterminalen, men fordi at de ikke hadde kjennskap til Kulturfabrikken fra før, skjedde ikke dette i så stor grad som vi ønsket. Generasjonen som er ungdommer nå kjenner til Kulturfabrikken fra før fordi at de har vært her i flere sammenhenger opp gjennom årene, og bruker ungdomstilbudet dermed mer, sier Toften.

– Lokalene er her

Både hun og Bjørstad Lindbeck poengterer viktigheten av at ungdommen i kommunen har en plass der de kan være etter skolen og på kveldstid der ungdomsarbeidere i nærheten.

– Det er heller ikke noen automatikk i at ungdommen kommer hit, men vi ser at de kommer oftere og oftere innom for å se om det er åpent, sier Toften.

Bjørstad Lindbeck påpeker at hvis Kulturfabrikken får tilskudd til å utvide det eksisterende tilbudet til ungdom, vil ikke dette medføre noen økning i husleien for Kulturfabrikken.

– Lokalene er her, og vi har både medierom, lydstudio og øvingslokaler som man kan benytte seg av. Huset er jo også åpent utover de åpningstidene som «Teket» har, sier han.

Hvorvidt Kulturfabrikken KF får økt rammen på overføringer fra Sortland kommune, vil bli behandlet sammen med økonomiplanen i kommunestyret 12. desember.

VOL skrev opprinnelig at Kulturfabrikken trengte et tilskudd på 100.000 kroner for å dekke renhold, lys, varme og et årsverk til. Da det hadde oppstått en misforståelse, er dette nå rettet til at de trenger 500.000 kroner totalt til økt drift for å dekke disse utgiftene.