Fortum delte ut 500.000 kroner i VinnVind-midler til lokale lag:

– Et kjærkomment tilskudd

Onsdag delte Fortum og Ånstadblåheia Vindpark ut 500.000 kroner til lokale lag og foreninger i Sortland. – Dette er en skikkelig boost for oss, sa Julia Holm, styreleder i Jennestad samfunnshus.

Fra venstre: Julia Holm og Stine Bjørneberg fra Jennestad Samfunnshus, Morten Bjørkmo fra Munningsletta Vel, Bengt Kristiansen fra Nord-Sprint IL, Rune Monrad fra Sortland Alpinklubb og Per Christian Kittilsen fra Fortum.  Foto: Ann-Julie Nordgård Nesmoen

Sortland

Da Ånstadblåheia Vindpark ble satt i drift i 2018, er 2019 det første året VinnVind-midlene deles ut.

I år var det 23 lag og foreninger som hadde søkt om tilskudd. Ifølge Per Christian Kittilsen, daglig leder i Ånstadblåheia Vindpark, er målet å gi tilbake til de som blir mest påvirket av vindmølleparken.

– Selv om vi i år kun deler ut midler til de som er i primærområdet vårt, ønsker vi etter hvert at enda flere skal kunne søke om midler. Det vil bli en forutsigbar, regelmessig utlysning med regelmessige frister, sa Kittilsen.

Selv om midlene kommer fra Fortum og Ånstadblåheia Vindpark, har Kulturfabrikken mottatt midlene og er de som betaler dette ut til lagene og foreningene som har fått tilslag på søknad.

– Det skal bli enda lettere å søke om midler fremover. Vi vil få utformet et skjema som søkerne må fylle ut, og der vil det også stå oppgitt hvilken dokumentasjon som må legges ved. Det vil bli en utlysning ganske fort over nyttår, og da vil fristen trolig bli satt til starten av mars, sa Tone Toften, direktør ved Kulturfabrikken KF.

Fotballbane og samfunnshus

Nord-Sprint IL var en av de totalt fire lagene og foreningene som fikk tilslag på sine søknader. De fikk tilskudd på 100.000 kroner til å fullføre arbeidet med sin sjuer-bane ved Holmstad Stadion.

– I fjor bygde vi en sjuer-bane ved Holmstad Stadion, der selve banen og asfalteringen rundt den er ferdig. Det vi har igjen er å få gjerdet inn banen, satt opp inngangssluser og å få bedret lyssettingen på banen. Vi har allerede fått tildelt midler fra Sparebanken som dekker 50 prosent av dette, og så vil disse midlene være med på å dekke inn resten, sa Bengt Kristiansen i styret til Nord-Sprint IL.

Jennestad Samfunnshus fikk også tildelt 100.000 kroner, og med disse midlene skal de renovere samfunnshuset.

– Det er et ganske stort hus som vi ser har behov for renovering. Vi vil bytte bordkle, etterisolere, få satt inn varmepumpe og slikt. Vi har stor aktivitet på samfunnshuset, som har økt i høst, blant annet med at vi har igangsatt barneaktivitet og quiz. Med disse midlene har vi samlet inn 200.000 kroner til sammen. Vi må samle inn 600.000 kroner til, men disse midlene vi nå får gir oss en skikkelig boost, sa styreleder Holm.

Tråkkemaskin og nye stalltak

Sortland Alpinklubb var den eneste klubben som fikk tildelt 200.000 kroner fra Fortum og Ånstadblåheia Vindpark. Styreleder Rune Monrad forklarte at de var i en vanskelig situasjon økonomisk.

– Vi har en tråkkemaskin og hun har hatt 20 år på beltene. Vi må ha en ordentlig maskin for å kunne tråkke ordentlig opp til brukerne av bakken, og dette er et kjærkomment tilskudd. Vi er jo også i en spesiell situasjon fordi at vi har et anlegg for hele Vesterålen, og har dermed et stort nedslagsfelt, sa Monrad.

Han forklarte at en ny tråkkemaskin koster rundt fire millioner kroner, og at en brukt maskin, som de sikter seg inn på, ligger på rundt to millioner kroner.

– Hvis vi selv kan stille med 200.000 til 250.000 kroner, er vi i manko på 400.000 til 450.000 kroner, sa han.

Den fjerde foreningen som fikk tildelt penger, var Munningsletta Vel, som mottok et tilskudd på 100.000 kroner.

– Vi skal bruke disse midlene på å få ordet taket på stallene som står der, der vi har måttet gjort nødreperasjoner undervis. Vi vil også bruke midlene til å få strøm og vann tilgjengelig på sletta til de aktivitetene vi har der. Hittil har vi tatt det fra de omliggende husene, noe som har ført til brente sikringer og slikt, så det er ikke særlig bra, sa Morten Bjørkmo i Munningsletta Vel.