Markerte at landbrukslinja på Kleiva består:

– Uten dere er det ikke sikkert at vi hadde hatt Kleiva 2020

Fredag formiddag feiret elever, ansatte, politikere og næringslivet at vg1 og vg2 landbruk på Kleiva videreføres. Samtidig ble det også påpekt at rekruttering til kommende skoleår blir svært viktig for at linja skal bestå også i fremtiden.

John-Erik Bjørlo i Øksnes og Sortland Bondelag sa at i det i skolestrukturprosessen har vært mye snakk om at fylkeskommunen ikke kan satse på skoler som ikke har topp utstyr. – Vi skal ikke ha topp utstyr her på skolen. Vi skal bruke den næringen vi har rundt oss til å teste det utstyret, sa han.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Sortland

– Rekruttering til det kommende skoleåret blir veldig viktig for at vi også skal kunne bestå de neste fire årene. Hvis vi har gode søkertall kan de ikke legge landbrukslinja ned. Dere er de viktigste vi har, sa John-Erik Bjørlo i Øksnes og Sortland Bondelag til ungdommen under markeringen.


Bekreftet: Slik blir skolestrukturen på videregående skole i Nordland

Etter votering onsdag ettermiddag var det ingen overraskelser.


– Er en bekreftelse

Rektor ved Sortland videregående skole, Rune Lødemel, uttalte at årets behandling av skolestrukturen i fylket hadde vært større og mer omfattende enn tidligere år.

– Det har vært stor spenning om hvordan det skulle bli her på Kleiva. I innstillingen til fylkestinget ble det foreslått at landbruk skulle legges ned, men fylkestinget besluttet til slutt å gjøre et vedtak om at vi skal ha det slik vi har det nå. Det setter vi stor pris på, da Lødemel.

Rektor Sortland vgs Rune Lødemel.  Foto: Ann-Julie Nordgaard NesmoenHan forklarte at i en slik prosess som de nå hadde vært gjennom, var skolene inne i bildet, men at det etter hvert blir politikk og da overtar politikerne og næringslivet.

– At saken fikk det resultatet den fikk, er en bekreftelse på at det vi holder på med er viktig, sa han.


– En anerkjennelse av jobben som er gjort på Kleiva

– Det er kjempeviktig for både skolen og næringen at tilbudet på Kleiva forsetter. Det er samtidig en anerkjennelse av jobben som er gjort på Kleiva de seneste årene, sier rektor Rune Lødemel.


– Et felles ansvar

Da ordfører Karl-Erling Nordlund (Sp), som selv vært elev på linja, fikk ordet, konstaterte han at matproduksjon aldri går av moten.

– Det er et argument vi har brukt i denne prosessen. Vesterålen er en matproduksjonsregion, og det skal vi fortsette å være, sa han.

Ordfører Karl-Erling Nordlund (Sp) overrakte blomster til Birger Holand som takk for hjelpen.  Foto: Ann-Julie Nordgaard NesmoenNordlund sa at siden man vet at det blir færre 16-åringer, er de avhengige av at elevene markedsfører skolen til sine jevnaldrende.

– Vi har alle et felles ansvar for å jobbe for at denne linjen skal fortsette å bestå, sa han.

Ordføreren sa at i den politiske prosessen de nå har vært gjennom, har det vært mye informasjon som lokalsamfunnet hadde, som ikke beslutningstakerne hadde. For å få samlet inn denne informasjonen, hadde Norlund hatt god kontakt med Birger Holand, som jobber på skolen.

For å vise sin takknemlighet, overrakte ordføreren Holand en blomsteroppsats.


Vil opprettholde avdelingen på Kleiva

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KrF er enige om å opprettholde tilbudet ved Sortland videregående skole, avdeling Kleiva. Det er fylkestingsrepresentant Sonja Alice Steen (Ap) og varaordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) glade for.


Veldig lettet

Isak Tangrand (17) går første året ved landbrukslinja på Kleiva, og startet dermed på skolen i høst. Han synes prosessen med mulig nedleggelse var litt skummel.

– Jeg hadde jo søkt her fordi at det er her jeg vil gå. Det er ingen i klassen som var interessert i å flytte til Mosjøen, sier han til VOL.

Isak Tangrand, elev ved vg1 på landbrukslinja.  Foto: Ann-Julie Nordgaard NesmoenTangrand forteller at elevene har gjort mye i et forsøk på å forhindre at linjen skulle legges ned. De har blant annet gått i fakkeltog med arbeidsklær, tent stort bål for å signalisere sitt standpunkt, brukt sosiale medier mye og snakket med andre.

– Hvordan var stemningen her når det endelige vedtaket var klart?

– Det var veldig god stemning. Folk var veldig lettet og alle jublet, sier han.

– Rektor, politikere og næringsliv har nettopp sagt at dere elever har en viktig rolle når det kommer til rekruttering til skolen det kommende skoleåret. Hvordan tenker du at dere kan bidra til rekruttering?

– Vi må snakke med folk når for eksempel tiendeklassingene kommer på Karrieredager, fremme det positive som er med å gå her og benytte anledninger som julemarkedet, som vi skal ha på søndag, til å fremme skolen, sier Tangrand.