Georg A. Ellingsen AS:

Du verden bygger for uteservering

Ingeniør Steinar Johansen har på vegne av selskapet Georg A. Ellingsen AS søkt om tillatelse til å oppføre tilbygg som skal fungere som uteservering for restauranten Du verden på Sortland.

  Foto: Skjermdump fra søknad.

Sortland

Det er snakk om en søknad til Sortland kommune som gjelder tilbygg til eksisterende restaurant. Tilbygget er planlagt utført som «pergola» med glass i yttervegg og tak med dobbel duk.

Ifølge søknaden skal vinduer være skyvbare sideveis og skal kunne åpnes langs fasaden.

Det er også planlagt gangbro mellom eksisterende kai og nabokai, med en bredde på 2,3 meter. Broa skal utføres i galvanisert stål. Ifølge søknaden vil gangbroen framstå som et positivt element, og fungere som en del av av kaipromenaden.