SMART Plast inntar klasserommene I Vesterålen

SMART Plast skal inn i skolene i Vesterålen.

– Målet er å øke barns bevissthet om de miljømessige konsekvensene ved bruk av plast, og plast som avfall på land og på sjø., sier Hedda Eldøen. 

Sortland

Lokal samarbeidspartner er Reno Vest IKS. SMART Plast er et program som ble lansert i høst under Ungt Entreprenørskap (UE).

– Gjennom fem faser skal elever på mellomtrinnet engasjeres i plastproblematikken. De skal gjøre undersøkelser, søke kunnskap, tenke kreativt og utvikle innovative løsninger som fører til at plastproblemet blir mindre, skriver UE i en pressemelding.
Fra neste skoleår blir de nye læreplanene innført på alle skoler i hele Nordland.
I vår landsdel ønsker vi å rette særlig fokus på problemene knyttet til marin forsøpling, skriver UE i pressemeldingen.

– Målet er å øke barns bevissthet om de miljømessige konsekvensene ved bruk av plast, og plast som avfall på land og på sjø. Dette er et aktuelt tema, og ved bruk av metoden SMART tilknyttet temaet ser vi at vi kan skape gode holdninger hos elevene på et tidlig stadium, sier prosjektleder Hedda Eldøen i Ungt Entreprenørskap Nordland.