Arbeidsledigheten i Vesterålen gikk ned i to kommuner

Den totale arbeidsledigheten i Nordland for desember er forholdsvis stabil.

I snitt er 111 personer blitt anmeldt for å ha svindlet til seg 324.438 kroner hver. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix  Foto: Gorm Kallestad

Oslo 20191104. NAV logoer i mørket. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix  Foto: Ørn E. Borgen

Sortland


– Tross svak øke i talet på helt arbeidsløse i desember, ligger arbeidsledigheten fortsatt på et lavt nivå. Arbeidsledigheten har dermed holdt seg stabil i åtte måneder på rad, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Tall fra Nav viser at det i desember 2019 er 2 386 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 1,9 prosent. Det er 63 færre helt ledige enn på samme tid i fjor, en nedgang på 3,0 prosent.

I Vesterålen var det nedgang i to kommuner, nemlig Andøy og Sortland. I førstnevnte var det seks færre arbeidsledige i desember i år enn hva som var tilfellet i fjor. I Andøy var den prosentvise nedgangen på 12 prosent. Kommunen der arbeidsledigheten økte mest i desember i år, er Hadsel, der den steg med hele 82 prosent. Det var totalt 133 ledige, noe som er 60 personer flere enn hva som var tilfellet på samme i tid i fjor. I tabellen under kan du se tallene for alle vesterålskommunene i desember.

Antall ledige Prosent Endring Prosent

Hadsel

133

3,4

60

82

36

3,1

5

16

Øksnes

111

4,9

49

79

Sortland

112

2,1

-2

-2

Andøy

43

1,8

-6

-12