Oppretter ikke tilsynssak

Sortland kommune følte seg presset av NLSH og Unn

Sortland kommune har bedt fylkesmannen opprette klagesak og vurdere tilsynssak mot Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge. Dette er ikke fylkesmannen enig i. Samtidig innrømmer Nordlandssykehuset at Sortland kommune ikke hadde ansvar for den aktuelle pasienten.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Sortland

Sortland kommune opplevde i fjor å ha blitt presset av både Nordlandssykehuset (NLSH) og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) til å ta imot en alvorlig syk pasient. Sortland kommune ba derfor fylkesmannen gjennomgå saken, herunder ble det bedt om en vurdering om hvordan lignende saker skal håndteres og hva som ligger i kommunens plikt til å medvirke til å skaffe bolig etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7.