Dette måtte de betale for «K-Ringen»-tomta

Deadline måtte ut med litt over fire millioner kroner for å sikre seg fem mål tomt av Circkle K i Sortland sentrum

Kuda Eiendom betalte 4,05 millioner for å sikre seg denne tomta. Tankene skal bort. 

Sortland

Deadline skal bygge ved Circkle K på i Sortland sentrum.