– Vi ønsker at dere sier ja til Veipakke Vesterålen

Johnny Karlsen, styreleder i Vesterålen Næringslivssamarbeid, mener at for å få til Veipakke Vesterålen, må politikerne i hver kommune bestemme seg for et startpunkt i sin kommune, som til slutt vil ende opp i Hålogalandsveien.  

Johnny Karlsen, styreleder i Vesterålen Næringslivssamarbeid.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Sortland

Dette sa han da han torsdag orienterte formannskapet i Sortland om prosjektet.

– Hvis alle politikerne i Vesterålen skal diskutere alle mulige traséer, vil det ta veldig lang tid. Hvis politikerne i kommunene beslutter startpunktet for sin kommune, vil det bli tatt med videre til Vesterålen Regionråd. Der kan vi, sammen med fylkeskommunen, vurdere disse og utrede de mulighetene som ligger der. Vi ønsker at dere sier ja til Veipakke Vesterålen. At dere setter dere i førersetet slik at vi får dette prioritert i Nordland Fylkeskommune, sa Karlsen.

Han mente at realisering av denne veipakken vil være nøkkelen til videre utvikling i regionen.

– I Vesterålen har vi 706 kilometer med fylkesveier. For å trekke en sammenheng er det 707 kilometer fra Bodø til Trondheim, sa han.

Karlsen forklarte at tre av de mest trafikkerte sjømatveien i Nord-Norge ligger i Vesterålen. Strekningen fra Sortland til Børøya, Sortlandsbrua til Frøskeland og Elvenes i Øksnes til Myre.

Han forklarte også at Veipakke Vesterålen vil gi ytterligere vekstmuligheter for næringslivet i regionen, som kan bidra til at næringslivet vil få større verdiskapning. Han pekte også på at realiseringen av en slik veipakke vil redusere utslipp, samtidig som ulykkesfrekvensen vil gå ned.

– Kan bo der de helst vil bo

Han mente at demografien i Vesterålen blir ikke bedre. I tillegg til en stor mengde sjømat, eksporterer vi også unge folk, og de ønsker vi overhodet ikke å eksportere.

Karlsen sa også at de ønsker at de menneskene i Vesterålen skal kunne bo der de helst vil bo, og at de også kan kunne jobbe hvor som helst i regionen. Dermed vil man kunne få en bra bo- og arbeidsmarkedsregion i Vesterålen.

– Vi vet også at det ikke blir videregående skoler på alle nesene i Vesterålen. Med en god veiløsning kan elevene bo hjemme fra dag én, uttalte han.