Går ut med Corona-informasjon til reiselivsbedriftene i Vesterålen

Reiselivsbedriftene i Vesterålen har fra i dag begynt å informere kundene sine om det potensielt dødelige Corona-viruset.
Sortland

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har distribuert plakater med smittvernråd på flere språk.

Informasjonen er rettet mot personer som kommer til Norge, personer som kommer i kontakt med turister, som kommer til Norge og er informasjon til publikum generelt.

Reiselivsbedriftene er bedt om å gjøre plakatene tilgjengelige for ankommende turister.

Det dreier seg om flere typer plakater. En er laget på tre ulike språk, og henvender seg til reisende.

Det er laget et informasjonsark som er rettet mot dem som jobber i kontakt med turister og folk som ankommer landet.

Det er også laget en generell smittevernplakat som oppfordrer til god hygiene, og det er laget flere formater til bruk på informasjonsskjermer.

Det er Visit Vesterålen som har distribuert informasjonen i Vesterålen.

Plakatene finner du her.

Kommuneoverlege Mette Røkenes i Sortland går også ut med informasjon.

Hennes råd lyder:

* For å hindre smitte bør personer som er syke unngå å hoste eller nyse direkte på andre, og man bør, når det er mulig, holde 1-2 meters avstand til personer med luftveissymptomer. Man bør også tilstrebe å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå).

*God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.

– Jeg vil oppfordre alle i Vesterålen til å følge disse rådene for god forebygging slik at vi kan begrense smitte av flere ulike typer virus og ikke bare Coronavirus.