Den Blå diamant venter fortsatt på reguleringsplanen

Da Vol snakket med Jan-Eirik Johnsen ved Sortland Handelspark i september i fjor, uttalte han at det jobbes videre med å realisere hotellprosjektet Den Blå diamant. Det gjør det fortsatt, men det er ikke mye bevegelse.

Den blå diamant er planlagt ved Handelsparken og Sortlandssundet.  Foto: Johnsen eiendom

Sortland

Den gang sa han at det håpet at reguleringsplanen skulle bli ferdig i løpet av april i år. Tirsdag sier Johnsen til Vol at de ikke kommer noe videre før reguleringsplanen er i boks. Planen er at hotellet skal bygges på nedsiden av Handelsparken. Det er i tillegg planer om å utvide Handelsparken, som også ligger inne i reguleringen.